AltınPuan Akış Şeması

DİJİTAL ALTINPUAN
BAŞARI İÇİN ÇABA DESTEK PROJESİ
İŞLEM AKIŞ ŞEMASI
DİJİTAL ALTINPUAN…
Üniversite
Üniversite
Dijital Altyapı 
Dijital Altyapı 
Ürün
Ürün
Destekçi
Deste…
11- (T) AltınPuanın Dolaşımdan Kalkması
11- (T) AltınPuanın Dolaşımdan Kalkması
İşyeri
İşyeri
Öğrenci
Öğrenci
6-3- (T) Ürün Sertifikasının
Öğrenciye Transferi
6-3- (T) Ürün Sertifikasının…
6-1- (D) Öğrenciye soru yöneltimi
6-1- (D) Öğrenciye soru yöneltimi
Hoca
Hoca
6-2- (D) Sorunun Cevaplanması
6-2- (D) Sorunun Cevaplanması
6- (O) Dağıtım için Ürün
Sertifikasının Transferi
6- (O) Dağıtım için Ürün…
3- (T) AltınPuanın İşyerine Transferi
ve (O) Blokajı
3- (T) AltınPuanın İşyerine Transferi…
(T) Sertifikasyon tanımlama
koşullarının belirlenmesi
(T) Sertifikasyon tanımlama…
12-(F) Emanet Fonun
işyerine transferi
12-(F) Emanet Fonun…
7- (O) Ürün Sertifikasının
Öğrenciye Transferi
7- (O) Ürün Sertifikasının…
Gıda Bankası (Vakıf)
Gıda Bankas…
 (T) İhtiyaç Bildirimi
 (T) İhtiyaç Bildirimi
1- (F) Fonun Emanete Gönderilmesi
1- (F) Fonun Emanete Gönderilmesi
2- (O) AltınPuanın Cüzdana Tanımlanması
2- (O) AltınPuanın Cüzdana Tanımlanması
9- (O) Ürün Sertifikasının
Dolaşımdan Kaldırılması
9…
Ürün teslimi
PoD
Ürün teslimi…
8- (F) Ürünün öğrenciye teslimi
8- (F) Ürünün öğrenciye teslimi
8- (T) Ürün Sertifikasının İşyerine Transferi
8- (T) Ürün Sertifikasının İşyerine Transferi
5-(O) Ürün Sertifikasının Gıda Bankasına Transferi
5-(O) Ürün Sertifikasının Gıda Bankasına Transferi
4-(O) Ürün Sertifikasının Tanımlanması
4-(O) Ürün Sertifikasının Tanımlanması
10- (O) Blokajın kaldırılarak
AltınPuan Transferinin Tamamlanması
10- (O) Blokajın kaldırılarak…
AltınPuan
AltınPuan
TRAMPA
TRAMPA
8-(O)Destekçiye bildirim
8-(O)…
10-(O)Destekçiye bildirim
10-(O…
Tercih
Tercih
Escrow
Escrow
ENTEGRASYON
ENTEGRASYON
Text is not SVG – cannot display

Roller

Vakıf: Girişim halindeki Dijital Çaba Destek Vakfı; Destekçi: Bağış ve destek sağlayan hayırseverler; İşyeri: Projede ürün satan ve teslim edenler; Öğrenci: Proje yararlanıcıları; Hoca: Vakıf adına yararlanıcı belirleyiciler; Üniversite: Yararlanıcıların belirleneceği yer; Dijital altyapı : Dijital altyapıyı sunacak Teknoloji Şirketi

İşlemler

İşlem Gerçekleşmesi: (T) Talimat; (O) Otomatik; (F) Fiziki; (D) Manuel işlemler
Çizgiler: Yeşil: Fon İşlemleri ; Turuncu: Dijital AltınPuan İşlemleri; Kırmızı: Ürün Sertifika İşlemleri; Mavi: Fiziki Ürün İşlemleri; Siyah: Sistem Dışı İşlemler

 • SİSTEM İŞLEYİŞİ VE AKIŞ ŞEMASI AÇIKLAMALARI
 • Koşul Belirleme: Sistemde işyeri (satıcı) sistem üzerinden satmak istediği ürünleri kendi arabirimi üzerinden sisteme tanıtır. Sistemde bedeli belirlenen ürün satın alındığında işyeri satılan malların fiyatını değiştiremez. Satıcı, sertifikalanmış ürünün teslimi için belirli bir süre şartı koyabilir. Her bir satış dijital olarak kodlanır ve satış koşulları, AltınPuan değeri sertifikasına işlenir. Satıcının bedeli tahsil edebilmesi için ürünü öğrenciye teslim etmesi gerekir. Ürünün öğrenciye herhangi bir sebeple teslim edilmemiş olması halinde ürün sertifikası iptal edilerek, AltınPuan karşılığı ilgili öğrencinin cüzdanına tanımlanır ve sistemde başka ürünleri tedarik etmesine geçici olarak olanak verilir. Öğrenci AltınPuan’ı sadece işyerlerinden tedarik amacıyla kullanabilir, karşılığı fonu talep edemeyeceği gibi, başka öğrenci veya hesap sahiplerine transfer de edemez. İşyerleri, doğrudan ürettikleri mal veya hizmetleri bedelsiz olarak vakfa bağışlayabilirler.
 • İhtiyaç Bildirimi: Sistemde öğrenci, üye işyerlerinin sunduğu ürünlerden ihtiyacı olanları askıya işletebilir. Askı, destekçilerin doğrudan öğrenci adına alım yapabilecekleri listedir. Vakıf, öğrencinin talebini inceleyerek cüzdanında talep edilen ürünün (veya muadillerinin) bulunup bulunmadığını, bu ürün grubundan daha önce ne kadar teslim alındığını veya başka öğrencilere transferleri de dikkate alınarak, gerektiğinde öğrenci ile mülakat yaparak, ihtiyacın doğruluğunu teyit eder. Teyit edilmiş talepler, gerektiğinde kimlik bilgileri tespit edilemeyecek şekilde tanımlanır. Askıdaki talepler vakıf tarafından belirlenecek öncelik kriterlerine göre tedariğe sunulabileceği gibi, destekçinin talepler arasında tercihte bulunmasına olanak da verilecektir. Destekçi dilerse uygulama planında zamanla geliştirilecek (çaba desteği gibi) koşullara da bağlayabilecektir.
 • Otomasyon ve Entegrasyon: Sistemde satın alınan tüm ürünler otomatik olarak destekçi cüzdanından vakıf cüzdanına gönderilir. Destekçi destek tercihlerini satın alma anında belirler. Mali işlemler ödeme sistemlerine entegre edilerek otomatik olarak yapılacaktır. Destekçi, cüzdanında tanımlanan ancak sistemde ürün tedarikinde kullanılmayan AltınPuan talep halinde Destekçiye iade edilir. Destekçinin Vakfa AltınPuan transferi nakdi bağış mahiyetindedir. Vakfa bağışlanan veya karşılığı fonu talep edilen AltınPuanlar, sistemde otomatik olarak dolaşımdan kaldırılır. Ayni ve nakdi bağışlara ilişkin makbuzlar elektronik ortamda iletilecektir.
 • Gizlilik: Yararlanıcı ve destekçi bilgileri karşılıklı olarak gizlidir. Taraflar kimlikleri tespit edilemeyecek şekilde anonimleştirilmiş istatistiki bilgileri öğrenebilirler. Anonim hale gelen istatistiki bilgiler şeffaflık amacıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Destekçiye, yapmış olduğu desteğin yerine ulaştığı ve kullanıldığı konusunda yapılacak bilgilendirmeler, yararlanıcının kimliğinin ifşa olmaması için asenkron olarak yapılacaktır.
 • Gıda Bankacılığı: Gıda bankacılığı gıda, temizlik, yakacak ve giyecek ile sınırlı olarak destekçiye vergilendirilebilir gelirlerinden indirim olanağı sağladığı gibi, katma değer vergisinden de istisnadır. Sistemde gıda bankacılığı istisnaları kapsamında yer almayan ürün/hizmetler bağış makbuzlarında ayrı ayrı gösterilecektir.
 • 1 – (T) Destekçi, sistemde kullanacağı fonu sistemin emanet hesabına gönderir. Bu fon, emanet (escrow) mahiyetindedir ve destekçi her zaman sistem üzerinden ayni veya nakdi bağışa konu etmediği kısmı talep edebilir.
 • 2 – (O) emanet (escrow) hesaba gelen fon karşılığı her 1 TL 1 AltınPuan olarak otomatik olarak Destekçi Cüzdanına tanımlanır. Sistemde Destekçi Cüzdanı olmayan kişilerden hesaba fon kabul edilmez.
 • 3 – (T) Destekçi, sistemden kendi isteğine göre veya askı listesi dikkate alınarak belirlediği ürünlerin sertifikasını AltınPuan ile trampa yapar. (O) AltınPuan, ürün sertifikasının işyeri cüzdanına ulaştığında İşyeri Cüzdanındaki ürün sertifikası ile trampa edilmek üzere blokelenir.
 • 4- (O) Ürün sertifikası, bağış koşulları işlenmiş şekilde Destekçi Cüzdanına tanımlanır. Tanımlanan sertifika bilgisi işyeri cüzdanında potansiyel satış olarak belirir.
 • 5- (O) Destekçi cüzdanındaki ürün sertifikaları vakıf cüzdanına otomatik olarak transfer edilir. Bu transfer ayni bağış mahiyetindedir. Destekçi bu bağıştan dönemez.
 • 6- (O) Destekçi çaba destek için ayni bağış yapmış ise ürün sertifikası, vakıf adına koşulları uygulayacak paydaş hocanın cüzdanına transfer olaraktır. 6-1- (D) Hoca sınıfta yüz yüze derslerinde olmak üzere belirlenen sayıda öğrenciye soru soracak, 6-2- (D) öğrenci cevap verdiğinde ve cevabı hocanın kriterlerini karşıladığında, 6-3- Hoca diğer öğrencilerin yanında o anda ilgili öğrenci cüzdanına transferi tamamlayacaktır. Transferler, dersin verildiği sınıf ve ders saatinde yapılmak zorundadır. Transfer edilemeyen sertifikalar bir sonraki derste transfer edilebilir hale gelecektir. Akademik özgürlük gereğince transfer için sorulacak sorunun tercihi ve verilecek cevabın kabulü ilgili hocaya aittir. Hoca adil ve çaba gösteren her öğrencinin ürün sertifikası kazanmasına olanak sağlamaya özen gösterecektir. Ürün sertifikası öğrenci cüzdanına transfer edildiğinde, ürünü tedarik eden destekçiye sertifikanın ilgili öğrenciye ulaştığına dair asenkron mesaj iletilecektir.
 • 7- (O) Destekçi askıdaki ürünleri tedarik etmesi halinde, ürün sertifikası vakıf cüzdanından askıdaki talep sahibi öğrencinin cüzdanına otomatik olarak aktarılacaktır.
 • 8 – (T) Ürün öğrencinin cüzdanındaki ürün sanal PoD (Point of Delivery) – teslimat noktasında okutulduğunda (F) fiziki olarak teslim edilecektir. Öğrencilerin kendi aralarında dayanışmayı artırmalarına olanak sağlamak amacıyla sadece çaba destek sürecinden kazandıkları ürün sertifikalarını birbirine transfer etmelerine olanak sağlanacaktır. Askı üzerinden tedarik edilen ancak artık ihtiyaç duyulmayan ürün sertifikaları sadece başka bir öğrenciye transfer edilmek suretiyle vakıf cüzdanına transfer edilebilir.
 • 9 – (O) Ürün sertifikası, işyeri cüzdanına transferi PoD üzerinden yapılır. Ürünün işyerinde teslim alınması esastır. İşyeri, cüzdanında teslim edeceği ürünlere ilişkin ürün sertifikası olan öğrencilere ürünü bir an önce teslim almaları için düzenleyeceği kampanyaları sistem üzerinden duyurabilir.
 • 10 – (O) İşyeri cüzdanına ulaşan ürün sertifikası ilgili bloke edilmiş AltınPuan sertifikası ile otomatik olarak trampa edilir ve dolaşımdan kaldırılır.
 • 11 – (T) İşyeri, cüzdanında biriken AltınPuanları Vakfa bağış amacıyla transfer edebileceği gibi sistemde diğer işyerlerinden ayni bağış için de kullanabilir. Sistemden AltınPuan karşılığı fon talep ediliğinde ilgili AltınPuan sertifikaları dolaşımdan kaldırılır.
 • 12 – (O) Sistem, emanette (escrow) bulunan AltınPuan fon karşılığını ilgilinin hesabına transfer için ödeme sistemine talimat gönderir.