KÜNYE

Proje Adı : Başarı İçin Çaba Destek Projesi

İlgili Alan : Öğrenci İhtiyaçlarının Giderilmesi– Eğitim Kalitesinin Artılması – Sosyal Teknoloji Uygulaması

Projenin Sahibi : Çaba Destek Vakfı (Girişim Halinde)

Koordinatör: Doç. Dr. Memduh ASLAN

Sorun : Üniversite öğrencilerinin çoğunluğunun lisans eğitimi döneminde sosyal, ekonomik ve beşeri ihtiyaçlarını gidermede yoksunluk yaşaması, nitelikli eğitimin desteklenmesi, ekonomik büyümenin sağlanması, yenilikçi teknolojik alt yapıların sosyal alanlara uygulanması, insanlar arasındaki fırsat eşitsizliğinin azaltılması, sürdürülebilir ve geliştirilebilir yaşam kalitesinin artırılması, üretim ve tüketimde rasyonellik sağlanarak kıt kaynakların verimli kullanılması, dayanışma duygusunun güçlendirilmesi ile toplumsal barışa katkı sağlanması, ortak amaç doğrultusunda toplumun farklı kesimlerinin bir araya getirilmesi, öğrencilerin okulda olması gereken zamanda çalışma veya sair sebeplerle okul veya ders dışında olmaları, deslere katılmamaları.

Stratejik Hedef: Tüm üniversite öğrencilerimizin projeden yararlanabilecek hale gelmesi.

ÖZET

Yoksunluk, yoksulluktan farklı olarak, bir ihtiyacın giderilmesi için kaynak bulunmasına karşın ileride daha öncelikli ihtiyaçların giderilememe kaygısı nedeniyle kısıtlı kaynakların tasarruf tercihi nedeniyle ertelenmesi olarak tanımlanabilir. Kişiler çoğunlukla ortaya çıkan belirsizliğin giderilmesini beklerler. Üniversite öğreniminde çoğu gencimiz ailesinden ilk defa ayrı ve bağımsız yaşama tecrübesi edinirken, bu bağımsız yaşamın onlara sağlayacağını düşündükleri sosyal ve beşeri ihtiyaçlarını giderme özgürlüğünde son yıllarda yoksunluk duygusu ile karşılaşmaktadırlar. Mali gücün, hem ailede hem de öğrenci alanında zayıflaması, öğrencilerin en çok ihtiyaç duydukları ve en çok keyif alacakları dönemde yoksunluklarının artmasına neden olduğu gözlemlenmektedir. Öğrenciler, ailelerinden, burs veya sair yardımlarla ihtiyaçlarını karşılayamaları nedeniyle çalışma ihtiyacı hissetmekte ve ders zamanında derse katılmamakta veya katılamamaktadırlar. Öğrencilere mali kaynak sağlanması veya kendileri kazanmaları halinde de ihtiyatlılık davranışlarının öğrencilerin yoksunluklarını gideremeyeceği değerlendirilmektedir.

Projemiz ile öğrencilerin sosyal ve beşeri ihtiyaçlarının karşılanması için ihtiyaç duyulan mal veya hizmetlere erişim olanağı sağlanırken, bunlara tasarruf etme veya bunları kullanmayı belirli bir zamanla sınırlı tutarak, ihtiyaçlarının maksimum marjinal fayda ile karşılanması hedeflenmektedir.

Projemizin bir diğer hedef kitlesi ise kampüs içi ve kampüs çevresi esnaf öncelikli olmak üzere şehir esnafının da gelir elde etmelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Projemizde bir şehirde bulunan öğrencilerin ihtiyaçları aynı şehirdeki yerel mal veya hizmet sunucularından öncelikli olarak karşılanacaktır. Gerek pandemi gerekse deprem sonrasında eğitimin online olarak yürütülmesi, öğrencilerin yanı sıra öğrenci hedefli iş yapan çoğu esnafın da gelir kayıplarına yol açmıştır. Bu proje ile esnafın ortaya çıkmış geçmiş zararları da yeni satış olanakları sunularak telafi edilecektir. Ayrıca teknolojik alt yapı yerel esnafın ekonomik koşullarda yararlanabilcekleri e- ticaret ihtiyaçlarını da karşılayacaktır.

Başarı için çaba destek projesi ile öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında öğrenciler ihtiyaçlarını derslerine gelerek ve derslerde çaba göstererek, küçük başarılar sonucunda kazanacakları ödüllerle giderebilecektir. Derslere katılan öğrencilerin aileleri dahil dışarıdan ek bir kaynak ihtiyacı hissetmeden tüm ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Öğrencilerin bu yolla akademisyenlerin bilgi ve tecrübelerinden daha fazla faydalanmaları, sürekli ve sürdürülebilir çaba ve yeteneklerinin geliştirilmesi ile daha güçlü ve istekli bir nesil yetişmesine katkıda bulunulacağı değerlendirilmektedir. Öğrenciler, bilginin kıymetini anlayacaklar, bu şekilde ihtiyaçlarını kendi akademik bilgileri ile kazanarak bir mahcubiyet veya özel bir minnet duygusu ile ezilmiş hissetmeyecekler ancak onların eğitimi için şehrin kendilerine destek verdiğini bilerek topluma ve üniversite eğitimi aldığı şehre aidiyet, bağlılık,sevgi ve saygı duygularının da gelişeceği değerlendirilmektedir. Öğrencilerin, üniversite eğitimleri nedeniyle ailelerin üzerindeki mali yükler de hafifletilerek, daha fazla öğrencinin eğitim imkanlarından faydalanmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.

Başarı için çaba destek projesi ve tüm uygulamalar, alanında uzman eğitim bilimcilerin gözetiminde yürütülerek ortaya çıkan sonuçlar akademik çalışmalara konu edilecek ve ortaya çıkan öneriler doğrultusunda proje hedef ve uygulamaları revize edilecektir.

Gıda bankacılığının benimseneceği destek yöntemi ile veren el alan eli görmeden, teknolojik alt yapı aracıları ve vakıf faaliyet maliyetleri minimize edilerek, kaynak fonların etkin, rasyonel ve verimli şekilde dağılmasını, verilen desteklerin yerine ulaştığı konusunda emin olunmasını sağlayacaktır. Yazılım alt yapısında denetleme ve düzenleme yetkisi kurumlarla veri paylaşımı yapılarak, hem vakıf faaliyetlerinin şeffaflığı sağlanacak hem de ortaya çıkan büyük veri ile karar mekanizmasında kullanılabilecek önemli bilgiler aktarılacaktır.

Rating sistemi ile her teslim sonrasında öğrenciye verilen mal/hizmetin tanıtım veya vaat edilenle uyumlu olup olmadığı, işyerinin temizliği, öğrencilere davranışları gibi kriterlerde değerlendirme yetkisi verilecek ve dijital ahilik oluşturulacaktır. Öğrencilerin tercihleri, işyerlerinin daha popüler olmasını ve bu işyerlerinin diğer müşterilerini de etkileyeceğinden mal/hizmette kalitenin artmasını sağlayacaktır.