HEDEF ANALİZİ

Projenin öncelikli amacı, ortalama öğrenci başarısının artırılmasını sağlamaktır. Hedefe ulaşmak için, hedefe ulaşmayı engelleyen ve destekleyen unsurlar dikkate alınarak proje hedefi haline getirilerek, çoklu hedef oluşturulmuştur. Pandemi ve deprem nedeniyle zorunlu olarak geçilen uzaktan eğitim, öğrenci finansman geleneğini ve düzenini bozmuş olduğu gibi, kampüs kültürünün ve öğrenciler arasındaki iletişimin de azaldığı gözlemlenmiştir. Ekonomik sorunlar da öğrencilerin derslere katılmak yerine uzaktan eğitimle üniversite eğitimini kolay tamamlayabileceği düşüncesine kapılmış oldukları gözlemlenmektedir. Temel olarak öğrencilerin kampüse, amfi veya sınıflara gelmeleri ve dersi dinlemeleri ve derse katılma alışkanlıklarının yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Ancak, mevcut durumu radikal bir şekilde değiştirebilecek koşullar bulunmadığı gibi, barınma sorunundaki artış, şehir dışından gelen öğrenciler için önemli bir sorun olarak da ortaya çıkmaktadır. Yeni bir model oluşturulmadığı sürece, eğitimdeki ilgi ve kalite düşüşünün önüne geçmek kısa vadede pek olası değildir.

Proje, öğrenci başarısının önündeki en büyük engel olan mali olanak eksikliğini gidermeye yardımcı olmaya odaklanarak, bu finansal desteği, tek bir büyük başarıya değil, bölümlenmiş, sürdürülebilir küçük ama daimi başarı ve çabalara odaklanmıştır. Öğrencinin, önce sınıfa gelmesi, sonrasında ise derste eğitmeni dinlemesi ve anlamak için çaba göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle oluşturulacak araçların çabanın özendirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Öğrenci, birey olarak öncelikle fizyolojik, beşeri, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını yaşam kültürüne göre karşılamaya odaklandığında, derse katılım bu ihtiyaçları karşılamaktan ziyade, engel olarak da görülebilmektedir. Öğrencinin, derse katılımı ve çabası karşılığında ihtiyaçlarının karşılanacağına inanmasının derse olan odağını da artıracağı değerlendirilmektedir. AltınPuan herhangi bir akademik ayrım yapılmaksızın tüm akademik alanlarda öğrencilerin eğitmenin takdir edeceği kişilere derste herkesin önünde kazanabilecekleri ödüllendirme sistemi olarak da tanımlanabilir.

Gerek kamu, gerekse özel kişi ve kurumlar öğrencilere yönelik burs ve kredi sağlasalar da, bunlar miktar olarak yeterli olmadığı gibi, her öğrenciyi yararlandırma olanağı da bulunmamaktadır. AltınPuan sisteminde başarı için çaba desteklenecek olsa da her derse sınırlı sayıda öğrenciye verilecek ödüller tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olmayacaktır. Ancak birincil hedef olan başarının artırılması için yeterli olacaktır.

Ortalama olarak her fakültenin 4 yıl, her dönemde 8 farklı dersin olduğu düşünüldüğünde her hafta 32 derste ödül dağıtımı için 32 farklı bağışçıya ihtiyaç bulunmaktadır. Bir bağışçının her ay bir bağış yapması sağlandığında 128 kişilik bir donör grubu bir fakültenin her hafta tüm derslerinde başarı için çaba desteğin ilk amacını tamamlaması için yeterli olmaktadır.

Pilot uygulamanın yapılması planlanan Kocaeli Üniversitesinde hedef kitle içerisinde 19 Fakülte, 16 Meslek Yüksek Okulu, 2 Yüksekokul ve 1 Konservatuar bulunmaktadır. Eğitim yılları dikkate alındığında ayda bir bağış yapacak 3.712 kişilik donör grubu ile üniversitede verilen tüm derslerde başarı için çaba desteklenmiş olur. Eğitim dönemlerinin 14 haftadan oluşması dikkate alındığında yıllık 28 hafta için başarı için çaba desteklenecektir. Her derste 6 ödül dağıtılacaktır. Kocaeli Üniversitesi için tam başarım yıllık 102.144 adet başarı için çaba destek ödülü dağıtımıdır. Ödüller birim başına yaklaşık bugünkü değerle (Temmuz 23) 50 TL (bir adet lahmacun, pide, kahve, tatlı, tiyatro bileti, aylık platform aboneliği vs.) değerinde olacaktır. Projenin Kocaeli Üniversitesindeki mali büyüklüğü 5.107.200 TL’dir. Bu hedefe aylık 300 TL bağışlayacak 3712 donör ile ulaşılabilmektedir.

Proje başarımına göre herhangi bir ayrım yapılamaksızın hali hazırdaki 208 üniversiteye yayıldığında bugünkü değerle toplam hedef büyüklüğü 1.062.297.600 TL’dir. Projede tam uygulamaya geçildiğinde öğrenci başına 163 TL’lik destek ile tüm üniversite öğrencilerimizin yararlanabilceği bir sistem tam olarak uygulamaya geçebilecektir. Proje başarımı için ayda bir 300 TL değerinde bağış yapacak 772.096 kişi ile akademik başarının artırılmasına toplumsal destek verilebileceği değerlendirilmektedir. Bu sayının ise ülke nüfusumuzun %1’inin altında olması nedeniyle ulaşılabilir bir hedef olduğu değerlendirilmektedir. Bu tutardan daha fazla destek vermek isteyenlerin varlığı, sistemin kendini besleyecek gelir kaynakları da dikkate alındığında hedefe 5 yıl içerisinde ulaşılabileceği değerlendirilmektedir.