Adem, M. (1974). YÜKSEK ÖĞRETİMDE SOSYAL HİZMETLER VE EKONOMİK SORUNLARI . Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 7 (1) , 275-309 . DOI: 10.1501/Egifak_0000000419

Akça, H. (2012). Yükseköğretimin Finansmanı ve Türkiye İçin Yükseköğretim Finansman Modeli Önerisi . Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 19 (1) , 91-104 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yonveek/issue/13696/165761

Ergen, Ö. G. D. Z. (2006). YÜKSEKÖĞRETİMİN FİNANSMANINDA ÖĞRENCİ BORÇLANMA YÖNTEMİ . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 15 (1) , 133-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/4373/59860

Hazine ve Maliye Bakanlığı https://www.hmb.gov.tr/

Kala, E. S. (2020). TÜRKİYE’DE GIDA BANKACILIĞI MEVZUATI VE UYGULAMALARI . Journal of Management and Economics Research , 18 (3) , 190-211 . DOI: 10.11611/yead.736336

Kocaeli Üniversitesi https://www.kocaeli.edu.tr/

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü https://kygm.gsb.gov.tr/

Mevzuat https://www.mevzuat.gov.tr/

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürülüğü https://www.siviltoplum.gov.tr/

Ticaret Bakanlığı https://ticaret.gov.tr/

TÜBİTAK https://www.tubitak.gov.tr/

TÜSEB https://tbys.tuseb.gov.tr/

Vakıflar Genel Müdürlüğü https://www.vgm.gov.tr/

Yüksek Öğretim Kurulu https://www.yok.gov.tr/