Mevcut Durum Analizi

1-A Mevcut Burs Uygulamasının Ortalama Öğrenci Başarısının Artırılması Üzerindeki Etkisi

1-B Öğrencinin Yüksek Öğrenim Finansman Olanakları ve Ulaşabilecekleri Burs Tipleri

1-C Öğrenci ve İşyerlerinin Karşı Karşıya Olduğu Mali ve Sosyal Sorunlar

1-D Öğrenci Finansmanında Yeni Yöntem İhtiyacının Tespiti

1-E Gıda Bankacılığının Öğrenci Finansmanına Uygunluğu

1-F AltınPuan Projesinin Dernek veya Vakıf Faaliyetleri ile Uyumu ve Mevcut Gıda Bankacılığı Uygulamalarına Etkisi

1-G Projeyi Hayata Geçirecek Kurum

1-H AltınPuan Projesinin Hedefleri

1-I Projenin Değiştireceği Mevcut Yapılar/Durumlar

1-J Proje Verilerinin Temin Edilmesi Gereken Yerler

1-K Projeden Etkilenecek Olan Kesim ve İhtiyaç Analizi

1-L Projenin Maliyet/Kazanç Analizi

1-M Proje Uygulaması İçin Gerekli Olan Nitelikli İnsan Kaynağı

1-N SWOT/GZFT Analizi