PROJE PAYDAŞLARI

Projeden etkilenecekler ve etkilenme sebepleri aşağıdaki gibidir:

Ortaklar:

Çaba Destek Vakfı (girişim halinde): Projenin sahibidir.

Elektronik SertifikaTrampa Sistemi: Projenin çalıştırılacağı teknolojik altyapı: Estra® Sisteminin fikri ve sınaî mülkiyet hakkı sahibine aittir.

Teknoloji Şirketi: Proje yazılımının altyapısının projeye uygun yazılmasından ve işler halde tutulmasından sorumludur.

Finansman Sağlayabilecekler:

Kurucular: Çaba Destek Vakfı kuruluşunda vakfedilen mali kaynakları sağlarlar.

Fonlar: Proje sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden 9’unu karşılayan yönü ile fon desteklerine uygundur.

Kalkınma Ajansları: Proje yerel işletmelerin kalkınmasını destekleyen yönleri ile Kalkınma Ajansı desteklerine uygundur.

KOSGEB: Yenilikçi teknoloji geliştirme desteklerine uygundur.

Bağışçılar: Proje, öğrencilerin ihtiyaçlarının bağışçıların aracılığı ile sağlanan kaynakların algoritma aracılığı ile insan müdahalesi olmadan dağıtımına yönelik, dijital vakıf girişimidir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Vakıf olanaklarından öğrencilere yönelik burs ve destekler vermektedir.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü: Kamu adına öğrencilere yönelik burs ve kredilerde yetkilidir.

Vakıflar: Öğrencilere yönelik burs ve destek sağlayan vakıflar.

Ana Hedef Grupları

Öğrenciler: Yüksek öğretimin ön lisans ve lisans seviyesindeki öğrencilerin her türlü beşeri, sosyal, fiziki ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması

İşletmeler: küçük işletmelerin e-ticaret alt yapısına kavuşturulması, planlı sipariş ve üretim olanakları, vadeli alacaklar ile girdi tedariki olanağının sağlanması

Tali Hedef Grupları

Bağışçılar: Yapılan bağışların etkinliğini izleyebilme ve denetleyebilme, amacına ve hedef kitleye erişiminden emin olma, kişisel veri güvenliği ile kimlik bilgilerini gizleme

Gıda Bankacılığı: Alt yapının farklı ihtiyaç gruplarına eş zamanlı uygulanabilmesi

Kredi kuruluşları ve tedarikçiler: işyerlerine tedarik sağlayanların müşterilerinden alacaklarını güvence altına alabilme, kredibilite verisi elde edebilme

Doğrudan Nihai Faydalanıcılar

Öğrenciler: İhtiyaçlarının bir karşılık vermeden giderilmesi

İşyerleri: Satışlarının artması, üretim planlaması yapılabilmesi

Dolaylı Nihai Faydalanıcılar:

Meslek Kuruluşları: Üyelerin denetimi ve ticari ahlakın gelişimi, haksız rekabetin engellenmesi

Ticaret Bakanlığı: Ticaretin denetimi, fiyat kontrolü, haksız rekabetin önlenmesi, e-ticaretin yaygınlaştırılması

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kayıtlı ekonominin özendirilmesi, denetimin kolaylaşması, vergi gelirlerinde artış

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Bakanlık misyonları ile uyumlu ihtiyaç giderimi ve yükün azaltılması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı : Bakanlık misyonları ile uyumlu ihtiyaç giderimi ve yükün azaltılması

Yüksek Öğretim Kurulu: Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri alma,

Üniversitelerarası Kurul: Eğitim – öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri alma,