PROJE PLANLAMASI

a. Mantıksal Çerçeve Matrisi

Proje MantığıDoğrulanabilir Başarı GöstergeleriDoğrulama Kaynakları ve AraçlarıVarsayımlar/Riskler
Genel Amaç(1) Öğrenci Akademik Başarısının Artırılması(8) Öğrenci genel not ortalamasının yükselmesi başarının göstergesidir.(9) Bu göstergeler için veri kaynağı öğrenci bilişim sistemleridir. 
Proje Amacı(2) Öğrencilerin ihtiyaçlarının küçük başarılar karşılığında derse katılım karşılığında giderilmesi(10) Derse katılan öğrenci sayısının artması ve ödüllü ders sayısının artması amaca ulaşılabileceğini göstermektedir.(11) Proje amacına ulaşıldığına ilişkin göstergeler ÖBS ve Sistem verileridir.(7) Herhangi bir olumsuz durum öngörülmemektedir.
Beklenen Sonuçlar(3) Öğrencilerin derse katılımının artması Öğrenci not ortalamasının artması(12) Sistemi kullanan ve ödül için çaba sarf ederek ödül alan öğrenci sayısının artması başarımı gösterecektir.(13) Beklenen sonuçlara erişime ilişkin veriler sistem verileridir.(6) Projenin mevcut başarıyı ve katılımı olumsuz etkileme ihtimali yoktur.
Faaliyetler(4) Dijital altyapının kurulması, üye işyerleri ile anlaşmanın yapılması, donörlerin ikna edilmesi, hedef ders eğitmenin paydaş yapılması, öğrencilerin haberdar edilmesi ve sistem kullanıcısı olmasıARAÇLAR Bu faaliyetlerin yürütülmesi için dijital platform ve organizasyon kurulması gerekmektedir.MALİYETLER Sistem için donanım, yazılım, sistem işletme, geliştirme maliyetleri bulunmaktadır.(5) Planlanan faaliyetlerin uygulanabilmesi için eğitimcinin ve işyerinin paydaş olması gerekmektedir. İşyerinin, mali koşullar gereğince işbirliğine zamanla girmesi beklenirken, tüm eğitimcilerin sistem paydaşı olması daha uzun zaman alacaktır.  
   ÖN KOŞUL Projenin başlamasından önce herhangi bir ön koşul gerekliliği tespit edilememiştir. Gıda bankacılığı avantajları için vakıf senedinde dernek tüzüğünde buna ilişkin madde yer almalıdır.

b. Süre ve Faaliyet Planlaması

Projenin başlamasından itibaren 3 ay içerisinde faaliyete geçilebilecektir. Proje başlama tarihi gıda bankacılığı yapacak vakfın kurulmasını takip eden gündür. Proje için teknoloji şirketi kurulması ve teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyete geçmesinin de aynı süre içerisinde tamamlanacağı değerlendirilmektedir. Projenin, doğal koşullarda Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulundan başlayarak yayılımı sağlanacaktır. Doğal yayılımda öğrenciler aktif rol alacaktır. Bir yıl içerisinde Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin tamamına yakınının sistem yararlanımına uygun olarak sistemde cüzdanının oluşturulması hedeflenmektedir.

c. İş Paketleri

1-Vakıf kuruluşu

a-Kurucuların belirlenmesi

b-Vakıf senedinin oluşturulması

c-Vakfedilecek mali kaynağın toplanması

2-Teknoloji şirketinin kuruluşu

a-Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet için müracaat

b-Projenin sunulması ve onayı

3-Hukuksal alt yapının oluşturulması

a-Yetkililerin belirlenmesi ve görev dağılımı

b-Sözleşmelerin hazırlanması

4-Donörlere ulaşım

a-Potansiyel donörlerin tespit edilmesi

b-Donörlerin bilgilendirilmesi

c-Donörlerin davet edilmesi

5-Yazılımın tamamlanması

a-Faaliyete asgari düzeyde başlayabilecek yazılımın kodlanması

b-Rollerin belirlenmesi ve rollere göre kullanıcı ara yüzlerin tamamlanması

c-Yazılımın kullanıma açılması

d-Yazılım geliştirme sürecine geçilmesi

6-Öğrenci görev güçlerinin oluşturulması

a-Proje amacına uygun öğrenci kulübünün kurulması

b-Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve sistem eğitimlerinin verilmesi

7-Kaynak araştırması

a-Proje kapsamında hibe veya destek unsurlarının araştırılması

b-Hibe veya destek unsurlarına başvuru ve takibinin yapılması

8-Veri hazırlığı

a-Öğrenci veri tabanının oluşturulması ve öğrenci bilgi sistemleri ile entegrasyonu

b-Kampüs içi ve çevresi potansiyel paydaşların belirlenmesi

c-Kullanıcı eğitim ve kullanım kılavuzlarının oluşturulması

d. Kaynak Planlaması

Proje, gıda bankacılığı kurallarına uygun olarak yürütülecek, bağışlar dijital ortamda ayni olarak toplanıp ayni olarak dağıtılacaktır. Proje başarımı için vakfın özel bir kaynağa ihtiyacı yoktur. Teknolojik alt yapının işletmesi için kurulacak şirketin hizmet maliyetini karşılamak ve gerekli sermayenin toplanması için şirket kitlesel fonlama veya melek yatırımcılara hisselerinin bir kısmını açacaktır. Vakıf kuruluşunda ortaya çıkabilecek mali durum ve kurucuların kabul etmesi halinde vakıf üzerinden sosyal fonlama yapılarak Vakıf, teknoloji şirketinin yatırımcısı da yapılabilir. Teknoloji şirketinin ilk yılda kuracağı alt yapı için yüksek maliyet öngörülmemektedir. Teknoloji şirketi Estra® lisansı sınırları dahlinde AltınPuan dışında Vakıf amaçlarından bağımsız olarak diğer projeleri de geliştirebilecektir.