STRATEJİ ANALİZİ

a. Tüm Sorunlar Giderilecek mi?

Projenin çoklu hedefi bulunmasına karşın öncelikli hedefi, öğrencilerin akademik başarısını artırmak için çabalarının desteklenmesi ve bu hedefte tam kapasiteye 5 yıl içinde ulaşılması planlanmaktadır.Sorun olarak öğrencilerin derse ilginin artırılması ele alındığında bu sorunun giderilebileceği değerlendirilmektedir. Diğer taraftan öğrenci yoksunluğu ile mücadele için daha fazla kaynak bulmak gerekmektedir. Kaynağın sürüdürülebilir şekilde sağlanabilmesi için sisteme öz kaynak da sağlanması gerekmektedir. Proje tali hedefleri kapsamında, vakfın teknoloji şirketine iştirak ettirilmesi sayesinde altyapıdaki diğer işlemlerden de kar payı ile desteklenmesi hedeflenmektedir. Öğrenci yoksunluğunun tamamını giderme hedef olsa dahi, hedef başarımı bu cesamette gelirin elde edilmesine bağlıdır. Gerçekçi hedef olarak yoksunluğun tamamını gidermek yerine sorunun öğrenci üzerindeki etkisinin hafifletilmesi, öğrenci finansmanına destek olunması bulunmaktadır.

Diğer taraftan sistemin e-ticaret modülleri üzerinde çalışacak olması nedeniyle, küçük işletmeler için de ek gelir yanında planlı üretim yapma olanakları artırılacaktır. Proje ile tüm sorunların çözülmesi yerine sorunların oluşturduğu ağırlığın hafifletilmesi ve sistem ile toplumsal faydanın yanında piyasa üzerinde kamu ve kamuoyuna denetim olanağı sağlayacak yeni bir araç da sunulmuş olacaktır.

b. Yararlanılabilecek Fırsatlar

Gıda bankacılığına yönelik olarak vergi avantajları, vergi mükellefi donörlerin sistem üzerinden işlem yapabilmelerini kolaylaştıracaktır. Algoritmik yapısı ile donör ve alıcı arasında fiziki bir temas olmadan iletişim kurulabilecek, bağışın hedefe ne zaman ulaştığı takip edilebilecektir. Bu yenilikçi yapısı ile bağışta bulunmak isteyen ancak bağışların yerine ulaştığından emin olmayan kitleyi de düzenli bağış yapabilir hale getirecektir. Dini, kültürel ve sosyal saiklerle bağış yapma alışkanlığı ve arzusunun bulunması proje başırımı için bir avantaj olmaktadır. Hedef kitle olarak yüksek öğrenimdeki 6.5 milyon öğrenci bulunmaktadır, bu durum sistemden yararlanabilcek kitlenin potansiyel donörlerle en fazla 2. bağlantıda ilişkilendirilebilme ve projeyi benimseme olanağını güçlendirmektedir. Eğitim ve öğrencilere yönelik olarak toplumdaki hassasiyet de proje başarımı için bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır. Benzer uygulamaların bulunmaması, kamu harcaması gerektiren konuda kamunun yükünün hafifletecek olması kamu tarafından desteklenme potansiyeli de proje başarımı için bir fırsat olarak ortaya çıkmaktadır.

c. Kalıcı Çözüm İçin Uygulanacak Yöntem

Proje, bağışların hedef alıcıya zamanında ve tam olarak ulaşmasına bağlıdır. Bu nedenle de sistemin güvenli bir şekilde işletildiğine olan inanç, kalıcı çözüm için en önemli argümanlardan birisi olarak ortaya çıkmaktadır. Şeffaflık ve bilgilendirme, projenin kalıcılığı ve hedefe ulaşması, hedefleri sürdürülebilir şekilde başarımla devam ettirilebilmesi için en önemli araç olarak ortaya çıkarmaktadır. Projede, ayni yardım alınacağından ve algoritmik olarak eş zamana yakın bir sürede hedef kitleye ulaştırılacağından sistem paydaşı vakıfta varlık birikimine izin verilmeyecek, minimum giderle faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacaktır. Vakıf işlemleri algoritma ile yürütülecektir. Algoritma, teknoloji şirketi tarafından yürütülecek, maliyeti vakfa yansıtılacaktır. Tüm işlemler şeffaf ve minimum maliyetle yapılacaktır. Hedef kitle cüzdanlarında birikim yapılması engellenerek, sistemin maksimum marjinal fayda ile işletilmesi sağlanacaktır. Vakıf, faaliyetlerinde geleneksel gıda bankacılığından farklı olarak insan kaynağına ihtiyaç duymayacak, bu da bağışların vakfın işletme maliyetlerine gitmesini sınırlayacaktır.

d. Hedef Grupların İhtiyaçlarını Hangi Stratejiler Karşılar

AltınPuan sisteminde, öğrenci ihtiyaçlarına odaklanırken, kampüs içi ve çevresinde, öğrencinin ödülü kullanabilmesi için ulaşım ihtiyacı hissetmeyecek işyerlerine öncelik verilecektir. Bu yolla, kampüs içi ve çevresi işyerlerinin de gelirlerinin öncelikle artırılması hedeflenmektedir. Her bir ders için 6 ödül dağıtımı planlanmaktadır. Bunların toplam maliyetinin 300 TL-400 TL civarında olması planlanmaktadır. Bağış paketleri düşük tutularak, bağışçı sayısını artırmak, sistemle bağ kurmak hedeflenmektedir. Bağışçılardan bir defalık yüksek bağış yerine yaklaşık 8 aylık süreyi kapsayan eğitim döneminde düzenli bağışta bulunmaları teşvik edilecektir. Toplam bir yıllık sürede bir bağışçının eğitim döneminde 2400-3200 TL civarında toplam bağışta bulunması sistemin sürdürülebilirliğini ve sürekliliğini sağlayacaktır. Uygulamaya tüm üniversitede eş zamanlı değil, birim birim başlanacaktır. Sistemin çalışması için eğitmenin de sistem paydaşı olması gerekecektir. Teknolojik alt yapının kolay kullanılabilir hale gelmesi de sistemin işletilebilmesi için önemli olduğundan, kullanıcı ara yüzü mümkün olduğunca basitleştirilecektir.

e. Yerel Sahiplenme Olması İçin Nasıl Bir Yol İzlenmeli

Yerel sahiplenme olabilmesinin en önemli anahtarı öğrencilerdir. Verilen ödüller ödülün sipariş verildiği işyerinde teslim alınacak, duruma göre orada tüketilebilecektir. Derecelendirme sistemi ile öğrenciler işyerlerini farklı kriterlere göre değerlendirecek ve sisteme işleyeceklerdir. Anonimleştirilmiş değerlendirme verileri kamuoyuna açıklanacaktır. AltınPuan sistemi ayrıca yerel ölçekte bir derecelendirme sistemi olarak öğrenci beğenilerini önemli hale getirecektir. Sistemde hangi ürünlerin sunulacağı öğrenci grupları tarafından belirlenecektir. Bu durum AltınPuan uygulamasında sunulacak ürünler üzerinde öğrencilerin söz hakkı olduğu anlayışıyla öğrenciler arasında sistemle içselleştirme oluşturacağı değerlendirilmektedir. AltınPuan öğrencileri müşteri olmaktan çıkartıp yararlanıcı konumuna getirmektedir. Ayrıca bu sistem ön ödemeli ve ön siparişli bir sistem olarak işyerlerinin kaynak planlamasına da katkıda bulunacaktır. Öğrencilerin, yoğun tercih ettiği mekan olabilme, işyerlerinin öğrenci dışındaki müşterilerinin de ilgisini artıracağından, işyerlerinin de sistemin işler hale gelmesi ve idame ettirilmesini destekleyecekleri değerlendirilmektedir. AltınPuan sisteminin uygulandığı üniversitelerin, tercihlerde daha üst dilimlere çıkmasını sağlayarak, üniversite tarafından da sahiplenileceği değerlendirilmektedir. AltınPuan sistemi şehir ile üniversite öğrencileri arasında bağ kuracak, şehirlerin kendi üniversitelerinde daha iyi öğrencilerin tercih yapmaları için sistemi destekleyecekleri ve sahiplenecekleri değerlendirilmektedir.

f. Stratejilerin Uygulama Maliyeti

AltınPuan sistemi, algoritmik bir yazılım olması nedeniyle server ve işletmenlere ihtiyaç duymaktadır. Bunun için ayrı bir teknoloji firması kurulacaktır. Bu firma gelirlerini, vakıfa kestiği hizmet maliyeti yansıtması ve üye işyerlerinden alacağı sistem kullanım bedellerinden oluşturacaktır. İşyerleri, sistem kullanım bedellerini fiyatlarına yansıtamayacaklardır. İşyerlerinin perakende satış fiyatlarından farklı olarak sisteme ürün veya hizmet tanımlamalarına izin verilmeyecektir. İşlemler dijital platformdan yapılacağından minimum insan gücü kullanılacaktır. Sisteme yeni katılacak işyerlerinin sisteme katılımı sistem kullanıcısı öğrenciler aracılığı ile yapılacak ve işletme maliyeti minimuma indirilecektir. Sistemin tüm ülke çapında tam kapasite çalışmaya başladığında sistemin işletilmesi ve ayakta tutulması için 10 mühendis/teknisyenin yeterli olacağı değerlendirilmiştir. Sistemin kullanımının gelişmesi ile ortaya çıkacak server, enerji, işçilik, işletme ve diğer giderlerin işyeri sistem kullanım bedelleri ile karşılanacağı değerlendirilmektedir. Sistem başlangıcında minimum maliyetle işe başlanacaktır.

g. Fayda Maliyet Yönünden En Etkili Strateji

Sistem temel olarak öğrenci menfaatine çalışmaktadır, sistemin iyi işlemesi için bağışçı sayısının ve üye işyeri sayısının artırılması gerekmektedir. Bu işlemler, öğrenciler tarafından yerine getirilecek ve işletme maliyet ihtiyacı sınırlanacaktır.Sisteme bağış olarak aktarılan kaynağın tamamının öğrencilere ödül veya diğer transferler şeklinde verilmesini ve minimum maliyetle maksimum faydaya ulaşılması sağlanacaktır. Diğer taraftan marjinal fayda odaklı dağıtım da faydanın toplam öğrenci menfaatinde maksimuma ulaşılmasına yardımcı olacaktır.