Blog

1-D Öğrenci Finansmanında Yeni Yöntem İhtiyacının Tespiti

Dünya genelindeki ekonomik istikrarsızlık koşullalarının yanısıra ülkemizdeki makro ekonomik mali sorunlar, gelir dağılımındaki bozukluklar, yeterli finansman olanaklarına sahip olmayan öğrencilerin yoksunluğunu sürekli artırmaktadır. Bu nedenle, öğrecilerin öğretim dönemlerinde ihtiyaçları için gerekli olan finansmanı daha etkin sağlayacak yeni yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

daha fazlasını oku

1-C Öğrenci ve İşyerlerinin Karşı Karşıya Olduğu Mali ve Sosyal Sorunlar

Üniversite öğrenimi 18 yaşından sonra ilk defa fiil ehliyetine sahip olan gençlerin ailelerinden uzaklaştığı bir döneme denk gelmektedir. Üniversite dönemi sadece eğitim ile ekonomik bir gelecek kurma yeri değil aynı zamanda gerek yaşam kültürünün oluşması, gerekse de ilk defa karşılaşılan farklılıklarla toleransın geliştirilmesi gereken bir dönemi kapsamaktadır. Öğrencilerin kısıtlı olanakları ile sosyal ihtiyaçlarının da karşılanamama riskinin, öğrencilerin dayanışma için kendilerine benzer diğer öğrencilerle birlikte hareket etmelerine ve doğal bir gruplaşamaya da itme potansiyeli bulunmaktadır. Özellikle kısıtlı ekonomik ve sosyal olanaklara erişmedeki rekabet, grupların diğer gruplarla rekabet etmesine üniversite eğitimi ile beklenen farklılıkların kaynaşması yerine ayrışmasının derinleşmesi tehlikesini de beraberinde getirmektedir.

daha fazlasını oku

1-B Öğrencinin Yüksek Öğrenimi Finansman Olanakları ve Ulaşabilecekleri Burs Tipleri

üksek öğrenimini finanse etmek isteyen öğrencilerin ulaşabilcekleri burs programları ihtiyaç, başarı ve istihdam olarak ortaya çıkmaktadır. İhtiyaç bursunun da devamı için asgari bir başarı şartı aranabilmektedir. Kamu tarafından sağlanan burs veya krediye ulaşma olanağı daha olası olmakla birlikte, araştırma ve istihdam burslarının sınırlılığı ve vakıf veya dernek burslarının kısıtlı kaynakları nedeniyle tüm öğrencilerin ulaşma olanağı bulunmamaktadır.

daha fazlasını oku

1-A Mevcut Burs Uygulamasının Ortalama Öğrenci Başarısının Artırılması Üzerindeki Etkisi

Mevcut yasal düzenleler gereğince öğrencinin burs alabilmesi için önce bir başarı göstermesi gerekirken, başarısızlık durumunda öğrencinin bursu kesilmektedir. Anayasamızın 42 maddesinde sadece başarılı öğrencilerin yoksunluğunun giderilmesine yer verilmiş olması düzenlemeyi anayasaya uygun hale getirmekle birlikte fiili durumda maddi olanağı yeterli olmayan, daha farklı bir ifade ile öğrenci yoksunluğu başarısızlıkla ortadan kalkabilecek bir durum değildir. Farklı sebeplerle başarısız olmuş veya başarılılara kıyasen başarısız olmuş öğrencinin yoksunluğunun giderilememesi bu öğrencilerin çalışma ve gelir elde etme ihtiyaçlarını artırarak ders çalışması gereken zamanın kısıtlanmasına ve daha da başarısız olmalarına neden olmaktadır.

daha fazlasını oku

İletişim Formu Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni Memduh ASLAN Açık Rıza Talebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz olarak Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı sıfatınız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında…

daha fazlasını oku

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Memduh ASLAN tarafından hazırlanmıştır. e-posta kullanılarak İletişim Formu ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla E- Posta Adresi, Ad-Soyad, Telefon no, kayıt edilmekte ve…

daha fazlasını oku

Mukayese

Kriter Kripto TCMB Dijital Elektronik Kaydi İtibari GFT STEPARA Ayırtedici Numarataj Var Var Yok Yok Var Yok Var Yasal Tanımlama Yok Henüz yok Var Var Var Yok Var Yasal Dayanak Yok 6493 6493 5411 1211 6098 6493 Karşılığı Yok Yok Var Kısmen Yok Var Var Dayanak Suç Gelirleri Ulusal Katma…

daha fazlasını oku

Akıllı Sözleşmeler

Arz Trampası Sistem kullanıcısı cüzdanındaki başkasına devretme niyetini ve koşullarını açıklayan arz,’ın özelliği;sadece tanımlanmış kişilerce kabulüne izin veren kapalı arzilgi gösterebilecek herkesin kabulüne izin veren açık arzfarklı kişi veya gruplara farklı koşullarda kabulüne izin veren karma arzişlem adımlarından oluşmaktadır. Talep Trampası İhtiyaç olunan elektronik sertifikayı devir alma niyetini ve koşullarını…

daha fazlasını oku

Estra Sistem Özellikleri

Elektronik ortamda mülkiyet hakkını koruyan, elektronik ticaret ve işlemlerde mülkiyet hakkının devrini sağlayan ve zilyetlik devir garantisini oluşturan patentli yeni nesil ticaret alt yapısıdır. Her türlü elektronik sertifikayı eş zamanlı olarak birbiri ile değiştirir. Akıllı sözleşmeler, işlem koşulları gerçekleştiği anda trampayı kendiliğinden tamamlar. Elektronik sertifikasyonun özelliği sisteme dahil olan tüm…

daha fazlasını oku

Estra Hukuki Altyapı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Elektronik Sertifika Trampa Yöntemi ve Sistemi (ESTRA)TMPK 22.05.2019- 2019/07799Resmi Patent Bülteni 22.07.2019 – 2009/07 s. 2725PCT Başvuru 22.05.2020 – PCT/TR2020/050445WIPO Yayın 26.11.2020 – WO/2020/091713ABD Patent Ofisi Başvurusu 15.11.2021- 17611198 App.N.TPMK Patent Belgesi 21.01.2022- 2022/1 s.388 (Resmi Patent Bülteni) Uygulamaların fikri ve sistemin üzerinde işlediği finansal teknolojinin…

daha fazlasını oku