1-G Projeyi Hayata Geçirecek Kurum

AltınPuan ile Türkiye’de üniversite öğrencilerimizin eğitimleri için gerekli olan zamanı üniversite kampüsü dışında geçirimelerine karşı rekabetçi, telafi ve teşvik edici uygulamalar ile öğrencilerin sosyal, beşeri ve fiziki ihtiyaçlarının derslere katılımı karşılığında karşılanmasına odaklanılmaktadır. Öğrencilerin bir bedel karşılığı olmaksızın Anayasanın 42. maddesine uygun olarak eğitimin desteklenmesine odaklıdır. Karşılanması planlanan ihtiyaçların Gıda Bankacılığı uygulamalarına uyumlu olması nedeniyle Gıda Bankacılığının sağladığı avantajlardan yararlanmak üzere ana sözleşmesi/tüzüğü uygun veya uygun hale getirilebilecek mevcut bir vakıf/dernek veya bu amaca yönelik olarak kurulacak “Çaba Destek Vakfı” aracılığı ile hayata geçirilecektir. AltınPuan dijital altyapısı projeyi aynı anda birden fazla sivil toplumun farklı hedef kitlelerine yönelik olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

AltınPuan projesi ile minimum insan kaynağı ve maliyetle sivil toplum hizmetlerinin sunulmasını sağlamak üzere teknolojik altyapı ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi, nitelikli insan kaynağının istihdamı, akademik desteklerden yararlanma, regülasyona tabi alanlarda faaliyet için gerekli olan hukuki kişilik ihtiyaçlarını karşılamak için üniversitelerin (muhtemelen pilot uygulamanın başlatılacağı Kocaeli Üniversitesi) teknopark/teknokent alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketi kurulucaktır. Kurulacak vakıf veya paydaş olacak vakıflar ile Çaba Destek Projesi bağışçıları bu şirketin öncelikli yatırımcıları olacaktır.