Garantili Ticari Elektronik Sertifikası kanun gereği ilgili alanda faaliyet gösterme yetkisine sahip kurumların vadeli ticari alacakları garanti ettikleri ve banka haricindeki kurumların ihraç edebilceği stepara yerine geliştirilen garantili vadeli finansman aracıdır. Elektronik para kuruluşları aracılığı ile elektronik paraya dönüştürülerek ödeme aracı fonksiyonu da geliştirilmiştir.

Garti Fin ve Finpara

Finansman Şirketleri, Elektronik Para Kuruluşları ile

Garti Koop ve Koopara

Kefalet Kooperatifleri, Elektronik Para Kuruluşları ile

Garti Sigorta

Sigorta Şirketleri, Elektronik Para Kuruluşları ile

Garti Kefil

Kefalet Şirketleri, Elektronik Para Kuruluşları ile

Garti Özel

P2P mikro ekosistem