KAMU MALİYESİNE KATKILARI

 • Devletin makro ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.
 • Ekonomi Yönetimine, anında ekonomiyi ısıtma ve soğutma olanağı sunar.
 • Ulusal Rekabet gücünü artırır.
 • Üretim, istihdam ve ihracat artışı sağlar.
 • Fiyatlar genel seviyesini düşürür.
 • Kamu borçlanma gereğini azaltır.
 • Kamu harcamalarının vergisiz finansmanına olanak verir.
 • Ulusal paranın değerini artırır.
 • Evrensel temel gelir dağıtım koşullarını sağlar.
 • Vergi gelirlerini artırır.
 • Senyoraj geliri sağlar.

BİST 30’dan 10 firmada Kurumlar Vergisi Gelir Artışı Simülasyonu

BIST 30 (10 Random)20182017
Brüt Kâr ortalaması28%25%
Vergi Öncesi Karlar Toplamı     13.501.175     15.654.022
Finansman Giderleri Toplamı     29.020.562     10.301.858
Stepara (reeskont) Gideri Toplamı       5.169.485       1.994.234
Stepara Avantaj Toplamı     23.851.077       8.307.624
Stepara Avantaj Ortalama Yüzdesi82%81%
Stepara’da Vergi Öncesi Kar     37.352.252     23.961.646
Stepara’nın Kurumlar Vergisine Etkisi       4.770.215       1.661.525
Bütçe Kurumlar Vergisi Gerçekleşmesi     78.672.000     52.906.000
Stepara’nın Kurumlar Vergisine Katkısı6%3%


Evrensel Temel Gelir Hesaplamaları

2018 yılında çek yerine Stepara kullanılsaydı oluşacak senyoraj geliri simülasyonu

Düzenlenen çek sayısı : 20,5 milyon adet
Ödenen çekler : % 97,86
Toplam keşide değeri : 939 milyar ₺ – 195 milyar $ (ortalama kur)
Ortalama çek değeri : 45 bin ₺
Çek ile oluşan katma değer : 39 milyar $ (%20 brüt kâr)
Çek kullanımının GSMH’ye etkisi : % 5
Teminata verilen bankada
muhafaza edilen çek oranı : % 75
Kaynak: Kredi Risk Merkezi, Takasbank, HMB

Ortalama 90 gün vade – %20 Brüt Kârda, minimum 10 defa dolaştığı varsayımında STEPARA etkisi

Stepara ile oluşan katma değer : 390 milyar $ (10 x 39 milyar $)
2019 yılı bütçesi ortalama USD : 170 milyar $
Artan senyoraj : 220 milyar $ (Para değeri ve kamu harcaması sabit tutulduğunda)
Türkiye Nüfusu : 82 Milyon Kişi
Transfer edilebilecek refah payı : 2.682 $ (Kişi başı) (Evrensel Temel Gelir-Universal Basic Income)