Bu sayfada yer alan bilgiler halka açık ve Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na sunduğu açık kaynak mali tablolardan derlenmiştir. Etki hesaplaması Stepara reeskont servislerinden yararlanılarak Merkez Bankası reeskont oranları üzerinden vadeli alacakların aynı gün faktöring işlemine tabi tutularak nakit hale getirilmesinin maliyet ve faydaları hesaplanarak söz konusu şirketlerin vergi öncesi kârlılıklarına etkileri gösterilmiştir.