Türk Telekom

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.20182017
Alacak Tahsil Süresi (Gün)7576
Alacak Devir Hızı4,84,8
Brüt Kar Oranı44,94%37,89%
Finansman Gideri TL7.872.319 2.525.118 
Faize/kura Giden Kâr85,74%31,13%
Vergi Öncesi Kar TL-2.022.281 1.478.327 
STEPARA Kullansaydı  
Reeskont Gideri TL894.697 388.221 
Avantaj TL6.977.622 2.136.897 
Vergi Öncesi Kar TL4.955.341 3.615.224 
Kar Artışı 144,55%

Mikro Ekonomik Etkiler