STEPARA

Sertifikalı Ticari Elektronik Para

ESTRA

Elektronik Sertifika Trampa Sistemi

GARTİ

Garantili Ticari Alacak Sertifikası

SAGE

Sabit Getirili Yatırım Sertifikası