Turkcell

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.20182017
Alacak Tahsil Süresi (Gün)4656
Alacak Devir Hızı7,86,4
Brüt Kar Oranı32,26%29,63%
Finansman Gideri TL4.619.759 1.458.841 
Faize/kura Giden Kâr70,37%24,51%
Vergi Öncesi Kar TL2.672.816 2.609.517 
STEPARA Kullansaydı  
Reeskont Gideri TL554.547 269.791 
Avantaj TL4.065.212 1.189.050 
Vergi Öncesi Kar TL6.738.028 3.798.567 
Kar Artışı152,09%45,57%

Mikro Ekonomik Etkiler