1-I Projenin Değiştireceği Mevcut Yapılar/Durumlar

AltınPuan projesi ile öğrenci finansmanında önemli yer tutan ancak istenilen tutara ulaşmayan burs sistemine farklı bir yaklaşım getirilerek yeni kaynak sağlanacaktır. Ayni burs sistemi ile öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama fırsatı yerinde doğrudan ihtiyaçlarının ayni olarak giderilmesi hedeflenmektedir.

AltınPuan tasarımında ayni yardım yapılması sırasında gıda bankacılığı kapsamına giren ürünlerde gıda bankacılığı da kullanılacaktır. Gıda bankacılığı vakıf ve dernekler tarafından yürütülen gayri ticari faaliyetlerdir. AltınPuan sistemi ile gıda bankacılığına iki farklı yenilik getirilecektir. Bunlardan ilki gıda bankacılığı kapsamında yer alan gıda, giyecek, yakacak ve temizlik malzemelerinden fiziki saklama koşulları nedeniyle gıda bankacılığına geleneksel olarak elverişli olmayan her türlü ürün gıda bankacılığı kapsamında mümkün hale gelecektir. Diğer yenilik ise, gıda bankacılığına konu ürünlerin tedarikçi tarafından doğrudan ihtiyaç sahibine teslim edilebilecek hale gelmesi nedeniyle gıda bankacılığı yapan sivil toplum kuruluşlarının bağışlanan ürünlerin toplanması, depolanması ve yeniden dağıtımı için yüklenecekleri maliyet ve insan kaynağı ihtiyacını minimize etmelerini sağlamaktadır. İhtiyaç sahibinin belirlenerek, gerçek ihtiyacın tespit edilmesi ve marjinal faydanın kontrol edilebilmesi, sivil toplum kuruluşlarının gıda bankacılığı faaliyetindeki etkinliklerini ve erişebilecekleri ihtiyaç sahiplerini de artıracaktır.

AltınPuan sisteminde hedef kitle tüm üniversite öğrencileri olması nedeniyle bu hedef kitleye yönelik benzeri bir faaliyet bulunmadığından faaliyet, benzeri faaliyetlerde bulunanları olumsuz etkilemeyecektir. Burs sistemindeki yetersizliklere karşı destek bir öğrenci finansman yöntemi olarak devletin, eğitim faaliyetlerine ve öğrencilere yönelik yardım faaliyetleri de desteklenecektir.

Gıda bankacılığı yanında tedarikçilerin doğrudan istemin bir parçası haline gelmesi nedeniyle AltınPuan bir e-ticaret modeli olarak ortaya çıkmaktadır. E-ticaret platformlarından farklı olarak yerel işletmelere yönelik tek alıcının Vakıf/dernekler olan mikro işletmelere yönelik bir pazaryeri olma potansiyeli olmakla birlikte, teslimatın paydaş işyerlerinde yapılacak olması, ödemenin teslim anında yapılacak olması nedeniyle geleneksel e-ticaret platformlarından farklı olarak, gelecekteki faaliyetleri açıkça gösteren bir yapı ortaya çıkmaktadır. AltınPuan sisteminin e-ticaret platformlarının etkinliklerini kısıtlama potansiyeli bulunmaktadır.

AltınPuan sistemi kamu yararına tasarlanan algoritmik yapısı ile API’ler (Application Programming Interface) aracılığı ile faaliyetlerini şeffaf ve kamu denetimine açık bir şekilde yürüteceği gibi, kamunun fiyatlar genel seviye değişimlerini izleyebilme, ticari faaliyetlerin kayıt altına alınmasına destek olarak kamu hizmetlerinin yürütülmesindeki denetim ve şeffaflık fonksiyonları ile tedarikçileri kayıtlı ticari faaliyete gönüllü uyumu da destekleyecektir. Derecelendirme sistemi ile tedarikçiler organik yüksek puanları ile potansiyel müşterilerinin dikkatini çekebilecek, doğal ve ücretsiz etkin pazarlama olanaklarını artıracaktır.