1-J Proje Verilerinin Temin Edilmesi Gereken Yerler

Projenin kapsama alanı ve büyüme potansiyeli, yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans seviyesinde eğitim gören öğrenci sayısına bağlıdır. Toplam öğrenci sayısı Yüksek Öğretim Kurumunun açık verilerinden erişilebilmektedir. 2022-2023 Öğretim Yılı Yükseköğretim İstatistiklerine göre, Türkiye’deki 208 yükseköğretim kurumunda 6.950.142 öğrenci bulunmaktadır. 2023-2024 dönemi için örgün öğretimde önlisans programları için 388 bin, lisans programları için 465 bin olmak üzere toplam 853 bin kontenjan ayrılmıştır. Proje tam kapasiteye ulaştığında örgün öğretimde bulunan yaklaşık 5 milyon öğrenciye erişebilecek duruma gelecektir.

Proje her bir üniversitede ayrı ayrı başlatılacak olup, pilot uygulamasının Kocaeli Üniversitesinden başlatılması planlanmaktadır. Açık kaynak bilgileri itibariyle Kocaeli Üniversitesinin 67.250 öğrencisi bulunmaktadır. Proje başlangıcından itibaren bir yıl içerisinde öğrencilerin %50’sinin projeden en az bir defa yararlanır aşamaya geleceği tahmin edilmektedir. Öğrencilik durumlarının teyidi bakımından ilgili üniversiteler ile işbirliği yapılacaktır.

AltınPuan projesinde karşılanacak ihtiyaçların önemli kısmı Gıda Bankacılığı kapsamına girmektedir. Gıda bankacılığı mevzuat gereğince sadece dernek ve vakıflar aracılığı ile yürütülmektedir. Dernekler bakımından verilere İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğünden erişilecektir.