1-K AltınPuan Projesinden Etkilenecek Olan Kesim ve İhtiyaç Analizi

AltınPuan temel olarak ön lisans ve lisans eğitimi alan üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını doğrudan bir mali kaynak transferi yapılmaksızın ayni olarak karşılamaya yöneliktir. Proje gıda bankacılığından yararlanacak ancak karşılanacak ihtiyaçlar gıda bankacılığı ile sınırlı tutulmayacaktır.

Gıda bankacılığı kapsamında yer alan, öğrencilerin fizyolojik ihtiyaçları bakımından her türlü gıda ve temizlik maddesi beşeri ihtiyaçları olan kıyafetler, üniversitelerin kendi mağazaları başta olmak üzere yine erişim sağlayabileceği sistem paydaşı işyerlerinin tedarik çeşitliliğine bağlı olacaktır. Isınma giderleri bakımından doğalgaz, ilgili bölgede doğalgaz dağıtım şirketi ile yapılacak anlaşmalara ve sistem entegrasyonları ile mümkün hale getirilebilecektir. Proje, ihtiyaçların doğrudan tedarikçi işyerinde teslimine yönelik olması nedeniyle tedarikçiden teslim edilerek öğrenci olanakları ile teslim alınması ve taşınması zor olan yakacaklar bakımından her bir tedarikçi nezdinde özel olarak öğrenci adresinde teslim etme konusunda anlaşma sağlandığı durumlarda mümkün kılınacaktır.

Eğitim materyalleri gıda bankacılığı kapsamında yer almamakla birlikte projede yer alacaktır. Kırtasiye ihtiyaçları bakımından üniversitelerin bu konuya özgü işletmeleri üzerinden sağlanmaya öncelik verilecektir. Elektronik donanımların ithal olması nedeniyle sipariş ve teslim alma zamanı arasındaki kur farkından kaynaklanabilecek sorunlar bertaraf edildiğinde sisteme dahil edilecektir.

Sosyal ve kültürel ihtiyaçlar olarak öğrencilerin eğlenmelerine ve vakit geçirmeleri için internet paketleri, platform aboneliklerinin teknoloji firmaları , sinema ihtiyaçları bakımından yerel sinema salonları ile anlaşmalar yapılacaktır. Tiyatro ve müzik gibi canlı performanslar bakımından bunların organizatörlerinin sistem paydaşı olmasına göre düzensiz faaliyetler de sisteme dahil edilebilecektir.

Ulaşım ihtiyacı hem şehir içi, hem de şehir dışı ulaşım çoğu öğrenci bakımından önemli ve zorunlu ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçların giderilmesine yönelik olarak şehir içi ulaşım sistemleri ile entegrasyon sağlanabilecek şekilde sistem alt yapısı geliştirilecektir. Şehir içi ulaşımda belediyeler ve özel şehir içi ulaşım hizmeti veren şirket, kişi veya kooperatifler de sisteme paydaş olarak zamanla dahil edileceklerdir. AltınPuan üniversiteler arası öğrenci ilişkilerini de geliştirme amacı doğrultusunda şehirlerarası ulaşımı hem farklı şehirlerdeki öğrencileri kaynaştırmak hem de öğrencilerin ailelerinin yanına gidip gelmelerini sağlamak bakımından şehiriçi ulaşımdan sonra önceliklemektedir. Bu çerçevede hızlı tren bakımından TCDD, otobüs şirketleri ve havayolu şirketlerinin de paydaşlar arasında katılması planlanmaktadır.