1-L Projenin Maliyet/Kazanç Analizi

Proje bir vakıf ve teknoloji şirketi aracılığı ile yürütülecektir. Teknoloji şirketinin teknokent/teknopark alanlarında kalması planlanmaktadır, bu yolla vergi avantajlarının yanısıra farklı teşvik ve desteklerden faydalanılması düşünülmektedir. AltınPuan projesinde sosyal hizmet üretim maliyeti minimize edilmektedir. Yardım faaliyetlerinin algoritmik olarak yürütülecek olması nedeniyle vakıfta mümkün olduğu kadar insan gücüne ihtiyaç olmayacak şekilde iş planı tasarlanmıştır. Şeffaflık ve bağışların etkin kullanımı ön plana alınmıştır. AltınPuan alt yapısının teknik işletimi teknokent şirketinden yapılacaktır. Teknoloji şirketi kar eklemeden maliyeti vakfa yansıtacaktır. Teknoloji bölgesindeki faaliyetlerin KDV’den istisna olması nedeniyle KDV indirim hakkı bulunmayan Vakıf için maliyet de KDV oranında az yansımış olacaktır. Diğer taraftan Vakıf üzerinden herhangi bir ticari faaliyet yürütülmeyeceğinden iktisadi işletme kurmasına, vergi mükellefiyeti ve muhasebe hizmetleri almasına da gerek kalmayacaktır. Teknik alt yapı istihdamı teknoloji şirketinde karşılanacak ve vakıf üzerinde istihdam maliyeti ve diğer ihtilaf riskleri de bertaraf edilmiş olacaktır.

Öğrenciler yararlandığı hizmetler nedeniyle sisteme herhangi bir bedel ödemeyeceklerdir. Teknoloji şirketinin ayrıca gelir modeli olarak paydaş işyerlerinin yapmış oldukları satışlar üzerinden sistem kullanım bedeli alınacaktır. Paydaşların sisteme arz ettikleri ürün ve hizmet fiyatlarını piyasaya uyguladıkları fiyatların üzerinde belirlemeleri engellenerek, teknoloji şirketinin elde edeceği gelirlerin bağışçılara yansıtılması da engellenecektir. Sistem yararlanıcısı olan öğrenciler, sistemde ürün/hizmetlerini sunmasını istedikleri paydaş işyerlerinin sisteme katılma işlemlerini yaparak, sistemin genişlemesi için gerekli olan pazarlama maliyetleri de minimize edilecektir. Ayrıca, paydaş işyerlerinin ürün/hizmet satın alınması ile teslim tarihi arasındaki ürün ve hizmet bedelleri emanet (escrow) valör gelirleri de sistemi beslemekte kullanılacaktır. Ödemelerde, kesinti suretiyle sistem kullanım bedelleri garanti altına alınacaktır. AltınPuan sisteminin genişleme potansiyeli dikkate alınarak Teknoloji şirketinin yapısı güçlendirilerek regüle faaliyetler için gerekli lisanslar alınacaktır. Diğer taraftan anonimleştirilmiş data gelirleri de sistemin en önemli gelir kaynaklarını teşkil edecektir.