1-M Proje Uygulaması İçin Gerekli Olan Nitelikli İnsan Kaynağı

AltınPuan projesinin hukuki altyapısı hukukçu öğretim üyeleri tarafından tasarlanmıştır. Akademik yönden muhasebe, finansman, iktisat ve işletme, kamu maliyesi alanında akademisyenler de projeye gönüllü destek vermektedir. Teknoloji yönünden Estra® teknik ekibi ve kamuda bilişim alanında üst düzey görevlerde yer almış gönüllüler bulunmaktadır. Estra® Lisansı AltınPuan uygulaması için ücretsiz sağlanmıştır. Teknoloji şirketinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında ve sistemin ayakta tutulmasını ve sürekli işler hale getirmek için ihtiyaçla orantılı olarak 10 mühendise kadar istihdam sağlanacaktır. Projenin genişlemesi için üniversitelerde Görev Gücü altında yararlanıcı öğrencilerin oluşturduğu gönüllü saha ekipleri de kurulacaktır. Kocaeli Üniversitesinde hali hazırda 80 öğrencilik bir görev gücü oluşturulmuştur. Yararlanıcı tüm öğrenciler görev gücünün doğal üyesi olacaklardır. 8 farklı üniversitede proje için 4 er takım lideri belirlenmiştir. Görev güçleri ayrıca öğrencilerin akademik etkinliklerde rol almaları, akademik çalışma yeteneklerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunmakadır. Görev gücü üniversitelerde kulüp haline getirilecektir. Tüm ülkede destek organizasyonu ve desteğin yeterli olmadığı üniversitelerdeki durumun dengelenebilmesi için Yüksek Öğretim Kurumu nezdinde üniversiteler arası kulüp olma koşulları araştırılmaktadır.