1-N SWOT/GZFT Analizi

 • Yenilikçi teknoloji
 • Öğrenci desteği
 • Toplumda yardımlaşma duygusunun güçlülüğü
 • Öğrencilere yönelik hassas duygu beslenmesi
 • Hukuki alt yapının uygunluğu
 • Gıda Bankacılığının uygulanıyor olması
 • Yararlanıcı potansiyel öğrenci sayısının fazlalığı
 • Alanında uzman ve/veya saygın gönüllü desteği
 • Emsal bir uygulamanın bulunmaması
 • Proje kurumlarının henüz kurulmamış ve faaliyetine başlamamış olması
 • Küçük işletmelerin e-ticaret alt yapısına erişim olanağı
 • Potansiyel satışların öngörülebilir hale gelmesi ile planlı üretim, sorumlu tüketim
 • API aracılığı ile kamu ve kamuoyu denetiminde yeni şeffaflık anlayışının gelişmesi
 • Derecelendirme sistemi ile piyasa üzerinde kamuoyu denetiminin güçlenmesi
 • Kaynak verimliliğinin ve ürün ve hizmetlerin marjinal faydanın artırılması, israfın azaltılması
 • Eş zamanlı olarak tüm ülkede hızlı genişleme olanağı
 • Yeni nesil finansal teknoloji için dolaşım ağı olma potansiyeli
 • Mevcut e-ticaret platformlarının alanlarını daraltma potansiyeli nedeniyle güçlü platformları ile rekabet eder duruma gelme riski
 • Şeffaf ve denetime uygunluk geleneksel iş planı uygulayanların alışkanlıkları üzerinde baskıya sebep olabilecektir.