Para icat ediliği topraklarda ticari malların değiş tokuşunda kolaylık sağlaması için kullanılmaya başlandı. Artık günümüzde para temsil ettiği ticari malların yerini alarak kendisi ticari mal halini aldı. Paranın en büyük getirisi,  faiz.

Kriptoparalar ile paranın gerçek anlamının dışına çıkışı fark edilmeye başlandı, ancak kripto paraların, paranın alternatifi olmak yerine para gibi ticari mal olarak daha fazla kazanç elde etmeye, değer artışını suistimal etmeye odaklandığı görülmektedir. Tüm dünya merkez bankaları, devletleri tehdit eden bu yaklaşıma önlemler alıyor.

Stepara, üreticinin ve tacirin ortaya koyduğu katma değerden pay almaz. Stepara eko sisteminde oluşan katma değerden kamu faydalanır. Stepara vergisiz kamu harcamalarının finansmanını mümkün kılar. Evrensel temel gelir modellerine kaynak sağlar.

Stepara işletme sermayesinin kullanım verimliliğini maksimuma çıkartır. Sistem tam performansta işletme sermayesine olan ihtiyacı da ortadan kaldırır. Finasman giderlerini eser seviyeye düşürür.

Stepara Estra ile entegre çalışır. Estra ile para kullanmadan ticaret yapma ve yeni iş fikirleri oluşturmak artık daha kolay.

 

WO2020091713 – STEPARA
WO2020236119 – ESTRA