Akıllı Sözleşmeler

Akıllı Sözleşmeler

Arz Trampası

Sistem kullanıcısı cüzdanındaki başkasına devretme niyetini ve koşullarını açıklayan arz,’ın özelliği;
sadece tanımlanmış kişilerce kabulüne izin veren kapalı arz
ilgi gösterebilecek herkesin kabulüne izin veren açık arz
farklı kişi veya gruplara farklı koşullarda kabulüne izin veren karma arz
işlem adımlarından oluşmaktadır.

Talep Trampası

İhtiyaç olunan elektronik sertifikayı devir alma niyetini ve koşullarını açıklayan talebin özelliği;
İzin veren sistem kullanıcılarının cüzdanı ile sınırlı olarak, ihtiyaç olunan elektronik sertifikaların hangi cüzdanda bulunduğunu tespit eden arama,
İhtiyaç olunan elektronik sertifikayı elinde bulunduran kullanıcılardan talep ve bunların kabul etmesine izin veren kapalı talep,
İhtiyaç olunan elektronik sertifikayı elinde bulunduran herhangi birinin talebi kabul etmesine izin veren açık talep,
işlem adımlarından oluşmasıdır.”

Pazarlık

Uygun koşullarda tarafların anlaşmasını sağlayan pazarlık ,
Arz veya talepte yer alan koşulların açık veya kapalı ulaştığı sistem kullanıcısının farklı koşulları sunmasını sağlayan teklif,
Kendisine ulaşan teklifi reddedip, yeni karşı teklif verilmesini sağlayan karşı teklif,
Trampa için tarafların kabule varmasını sağlayan mutabakat,
işlem adımlarından oluşmasıdır.

Yarışma / İhale

Birden fazla karşı devir isteklisi arasında trampa için en avantajlı teklifi seçen yarışma ,
Belirli bir süre tamamlanana kadar arz edilen elektronik sertifikaya birden fazla kabul ve teklife izin veren artırma,
Belirli bir süre tamamlanana kadar talep edilen elektronik sertifika için birden fazla kabul ve teklife izin veren eksiltme,
Belirlenen süre tamamlandığı andaki trampa için geçerli teklifi bulan tespit
işlem adımlarından oluşmasıdır.

Zaman ve Mekan Trampası

  • Bankalar,
  • Lisanslı depolar,
  • Umumi mağazalar,
  • Takasbank,
  • Merkezi Kayıt Kuruluşu,

gibi güvenli saklama noktalarında muhafaza edilen kıymetleri mutabık kalınan koşullarda eş zamanlı elektronik sertifika değişimini sağlar. Trampanın özelliği, arz veya talebin kabulü, pazarlıkta mutabakatın sağlandığı, yarışmada geçerli son kabulün tespiti ile işleme taraf olanların cüzdanındaki işlem konusu elektronik sertifikaları eş zamanlı olarak diğer tarafın cüzdanına transfer etmesidir.

Zaman Trampası: Sistem aynı neviden varlık veya hakların zamana bağlı faydaları ile değişime olanak verdiğinden, zamana bağlı hak değişimi de olanaklı hale gelmektedir.

Yer Trampası: Sistem iki farklı yerdeki varlıkları değiştirerek aynı neviden varlığın bulunduğu yere bağlı faydalarından hemen faydalanılmasını sağlar.

Rehin Trampası

Başka bir elektronik sertifika rehni karşılığında belirli bir süre için ödünç olarak alınan elektronik sertifikanın süre tamamlanmasına karşın iade edilmemesi halinde rehnedilen elektronik sertifikanın iade yerine ödünç verenin cüzdanına transfer edilmesini sağlayan rehin trampasının özelliği, ödüncün belirlenen sürede iade edilip edilmediğini kontrol ederek duruma göre rehne konu elektronik sertifikayı ödünç veren cüzdanına transfer etmesi veya elektronik sertifika üzerindeki rehni kaldırarak ödünç alanın serbest tasarrufuna kendiliğinden açmasıdır.

Ekstra

ESTRA EFT veya SWIFT gibi çok paydaşlı ve işlem maliyeti yüksek olan sistemlere ihtiyacı ortadan kaldırarak kişiler arasında doğrudan aracısız işlem yapılmasına olanak sağlar.

Estra içinde yayınlandı