e-m2

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61 ve 61/A maddelerinde yer alan Kira Sertifikaları ve Gayrimenkul Sertifikaları birlikte kullanılarak geliştirilmiş uzun vadeli güvenli yeni nesil sermaye piyasası aracıdır. Önceki Uygulama Sonuçları TOKİ Park Mavera III Projesi Gayrimenkul Sertifikası kullanılan tek projedir.126.400 m2’lik projenin 33.703 m2’si (%26,6) Halka arz edilmiştir.Arz fiyatı, rayiç…

daha fazlasını oku

e-Umaş

Umumi Mağazalar 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununda tanımlanmıştır. Yasal güvenli saklama noktasıdır. Türkiye’deki tek uygulaması Umumi Mağazalar Türk A. Ş.’dir. (UMAT) Diğer depo uygulamaları emanet işlemleri yapmaktadır. Umumi mağazalar Türk Ticaret Kanununun 832 vd maddeleri gereğince makbuz senedi düzenleyebilmektedirler. Makbuz senetleri teminat olarak (varant) kullanılabilmektedir. Dijital uygulaması yoktur. Tarım ürünlerini…

daha fazlasını oku

e-Lidaş

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında mevcut Lisanslı Depoculuk uygulamlarının daha etkin şekilde uygulanmasını ve mevcut sorunların giderilmesini sağlamak üzere tasarlanmış ürün senedi hükmünde ticari piyasa aracıdır. Mevcut Durum Elektronik ürün senetleri, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu gereğince lisanslı depolar ürün senetlerini elektronik ortamda da düzenleyebilmektedirler….

daha fazlasını oku

TourCoin

Turizm bölgelerinde yerel kalkınma ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için tasarlanmıştır. Stepara ve Ürün senedi karma uygulamasıdır. Para, finans ve ticari piyasa aracıdır.

daha fazlasını oku

Eximpara

Yabancı kaynak kullanmadan ihracat işlemlerinin sınırsız finansmanını sağlar. Bankalar için tasarlanmıştır. Para ve finans piyasası aracıdır. Proje Adı Eximpara ile İhracatın Finansmanı Projesi İlgili Alan İhracatın Finansmanı – Düşük Maliyetli Kaynak Temini – Döviz Kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi Sorun İhracatın finansmanında kaynak yetersizliği ve yüksek fonlama maliyeti, İhracatın yeteri kadar desteklenememesi/Teşvik…

daha fazlasını oku