Estra Hukuki Altyapı

Hukuki Altyapı

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Elektronik Sertifika Trampa Yöntemi ve Sistemi (ESTRA)
TMPK 22.05.2019- 2019/07799
Resmi Patent Bülteni 22.07.2019 – 2009/07 s. 2725
PCT Başvuru 22.05.2020 – PCT/TR2020/050445
WIPO Yayın 26.11.2020 – WO/2020/091713
ABD Patent Ofisi Başvurusu 15.11.2021- 17611198 App.N.
TPMK Patent Belgesi 21.01.2022- 2022/1 s.388 (Resmi Patent Bülteni)

Uygulamaların fikri ve sistemin üzerinde işlediği finansal teknolojinin sınai mülkiyet hakları münhasıran Doç. Dr. Memduh ASLAN’a aittir.

Uygulamalarda vadeli işlemlerde STEPARA algoritmaları kullanılmaktadır.
Vadeli Ticari Alacak Hakkına Dayalı Sertifikalı Ticari Elektronik Para İhraç, Dolaşım Ve Geri Ödeme Yöntemi Ve Sistemi (STEPARA)
TMPK 01.11.2018 – 2018/16364
Resmi Patent Bülteni: 22.04.2019 – 2019/04- s. 1387-1388
PCT Başvuru 24.10.2019 – PCT/TR2019/050895
WIPO Yayın 07.05.2020 – WO/2020/091713

Regülasyon Uyumu

Bütünleşik STEPARA ve ESTRA Sistemlerinin hukuki tasarımı kamu düzeni ve ilgili her türlü düzenleyici mevzuat dikkate alınarak tamamlanmıştır. Bu bağlamda STEPARA ESTRA uygulamaları, mevcut yasal düzenlemeleri ile
Elektronik Para,
Bankacılık,
Lisanslı Depoculuk,
Umumi Mağazalar,
Sermaye Piyasası mevzuatı ile
Türk Borçlar Kanunu,
Türk Ticaret Kanunu,
Elektronik İmza Kanunu,
Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
Vergi Usul Kanunu,
Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
Sosyal Güvenlik Kanunu,
İcra İflas Kanunu gibi genel ve tüm özel kanuni düzenlemelere ve
2009/110 EC sayılı AB direktifi ile uyumludur.
Açık Bankacılık Servisi olarak hizmet vermeye hazırdır

Estra içinde yayınlandı