Estra Sistem Özellikleri

Sistem Özellikleri

  • Elektronik ortamda mülkiyet hakkını koruyan, elektronik ticaret ve işlemlerde mülkiyet hakkının devrini sağlayan ve zilyetlik devir garantisini oluşturan patentli yeni nesil ticaret alt yapısıdır.
  • Her türlü elektronik sertifikayı eş zamanlı olarak birbiri ile değiştirir.
  • Akıllı sözleşmeler, işlem koşulları gerçekleştiği anda trampayı kendiliğinden tamamlar.
  • Elektronik sertifikasyonun özelliği sisteme dahil olan tüm güvenli saklama noktalarınca ihraç edilen elektronik sertifikaların sistemde tanımlanması, bağlı değere ilişkin veriler içermesi ve sistemde bölünebilir şekilde diğer elektronik sertifikalarla değiştirilebilir hale getirmesidir.

Teknik Özellikler

ESTRA, gerçek hayatta fiilen gerçekleştirilen trampa işlemlerinin dijital ortamda da yapılmasını sağlar. ESTRA sistem kullanıcıları, aynı cüzdanda birden fazla kıymeti saklayabildiği gibi bunlar üzerinde farklı tasarruf şekilleri uygulayabilir.

Sistem kullanıcıları,

  • varlıklarını devir koşullarını belirleyerek başkasına devretmek üzere arz edebilir.
  • edinmek istediği varlıkları edinme koşulları belirleyerek talep edebilir.
  • arz veya talep işlemlerinde karşı tarafla pazarlık yapabilir.
  • varlıkları en iyi koşulda satmak veya almak için yarışma (ihale) açabilir.
  • varlıklarını başka bir varlıkla trampa yapabilir.
  • varlıklarını diğer işlemlerinde teminat olarak kullanabilmek için rehin verebilir.
Estra içinde yayınlandı