Stepara Sistemi Nedir?

STEPARA SİSTEM, her türlü finansal ve ticari aktörün aralarında doğrudan işlem yapmasını sağlayan bir alt yapıyla donatılmış yeni bir ödeme yöntemi ve platformudur. Ayrı ayrı çeşitli işlemlerde kullanılabilen STEPARA ve ESTRA sistemlerinin bir arada işletilmesiyle oluşmuştur.
STEPARA: Bankalar tarafından ihraç edilebilecek Sertifikalı Ticari Elektronik PARAdır.
GARTİ: STEPARA ile aynı amaca yönelik banka dışındaki diğer finansal kurumlar tarafından garanti edilen GARantili Tİcari Alacak Sertifikasıdır.
ESTRA: Her türlü Elektronik Sertifikanın TRAmpasıdır.
SAGE: SAbit GEtirili Yatırım Sertfikası, Stepara Aktif fonlama yönteminin banka harici aracı kurumlar tarafından çıkartılabilmesi için geliştirilmiş dijital sertifikadır.
STEPARA ve ESTRA sistemlerinin her ikisi de aynı yazılım içerisinde birbirine entegre edilmiştir.
STEPARA ESTRA’nın hukuki tasarımı kamu düzeni ve ilgili mevzuat dikkate alınarak tamamlanmıştır.
Bu bağlamda STEPARA ESTRA, iç hukukta yer alan Elektronik Para, Bankacılık, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri, Lisanslı Depoculuk, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Elektronik İmza Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Sosyal Güvenlik Kanunu, İcra İflas Kanunu gibi genel ve tüm özel kanuni düzenlemelere ve 2009/110 EC sayılı AB direktifi ile uyumludur.

STEPARA ve GARTİ
Ticari alacak hakkını elektronik para formatında bölünebilir şekilde sertifikaya bağlar ve bölünmüş parçaları ile birlikte kullanıldığı tüm işlemleri izlenebilir hale getirir.
Fonlama yöntemleri ile e-paranın veya alacak sertifikasının zamanında nakit olarak geri ödenmesini garantiler.
ESTRA
Güvenli saklama noktalarına teslim edilmiş ürün, kıymetli maden, para, menkul kıymet gibi sertifikalandırılmış her türlü değeri aracısız eş zamanlı trampa eder.
Alıcı ile satıcıyı uzlaştıran karşılıklı akıllı sözleşmeler kurulmasını sağlar.
Hatır finansmanında hatırlı kişinin zarara uğramasını engelleyecek şekilde geciktirilmiş trampa mekanizması kurar.
E-rehin işlemleri ile teminat alma işlem maliyetlerini düşürür.

 • Yeni bir ödeme yöntemi, ayrıca tahsilat, yatırım ve teslim aracı olan STEPARA , klasik finansal araçları üstün özellikleri ile ikame eder. Bu yönüyle STEPARA ;
 • Geçici paradır.
 • Bölünebilir çektir.
 • Nakit veya mal trampalı barter işlemidir.
 • Ödeme tarihini alıcının belirlediği kredi kartıdır.
 • İşlem anında borçtan kurtaran temliktir.
 • Faizsiz tahvildir.
 • Alım satıma taraf olmayan organik kâr paylı murabahadır.
 • Ödeme garantili senettir.
 • Keşidecinin ve cirantanın sorumluluğunu kaldıran poliçedir.
 • Merkeziyetçi bir Blokzincir türüdür.