İletişim Formu Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni

Memduh ASLAN Açık Rıza Talebi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz olarak Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı sıfatınız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyorum

Memduh ASLANPotansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı Açık Rıza Beyanı

İletişim Formu aracılığıyla Memduh ASLAN ile paylaştığım E- Posta Adresi, Ad-Soyad, Telefon no gibi kişisel verilerim ve/veya özel nitelikli olan kişisel verilerimin, Memduh ASLAN nezdinde Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla Memduh ASLAN tarafından işlenmesine ve muhafaza edilmesine, tarafıma ticari veya bilgilendirici ileti gönderilmesine, rıza gösterdiğimi beyan ediyorum.

Memduh ASLAN tarafından “İletişim Formu ile Alınan Kişisel Verilerin İşlemesine İlişkin Açık Rıza Metni ” ile bilgilendirildiğimi, yukarıda yer alan hususlara bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğimi beyan ederim.Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Ad Soyad:

Tarih:

Formun ilgili kurusunu işlediğiniz tarih, imzalama tarihi ve elektronik ayak iziniz imzalama, formda ilgili kutuya girilen bilgiler ise adınız ve soyadınız kabul edilecektir.

KVKK içinde yayınlandı