İletişim Formu Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni Memduh ASLAN Açık Rıza Talebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz olarak Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı sıfatınız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında…

daha fazlasını oku

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Memduh ASLAN tarafından hazırlanmıştır. e-posta kullanılarak İletişim Formu ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla E- Posta Adresi, Ad-Soyad, Telefon no, kayıt edilmekte ve…

daha fazlasını oku