İletişim Formu Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Memduh ASLAN tarafından hazırlanmıştır.

e-posta kullanılarak İletişim Formu ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla E- Posta Adresi, Ad-Soyad, Telefon no, kayıt edilmekte ve kayıt işlemi Yönetim birimi tarafından denetlenmektedir.  

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan Veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebine dayanarak e-postanın kaydedilmesi yoluyla işlenmektedir.  Söz konusu kişisel veriler herhangi bir kişiye aktarılmamaktadır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Memduh ASLAN’ın Uğur Mumcu Cad. N:86/5 GOP Ankara adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden memduhaslan [@] gmail.com e-posta adresine iletebilirsiniz.  

Memduh ASLAN

KVKK içinde yayınlandı