Stepara Fonksiyonları

Fonksiyonlar

Stepara Sisteminde paranın tasarruf fonksiyonu kaldırılmış, aynı anda finansman, ödeme, yatırım ve teslim fonksiyonları yüklenmiştir.

Finansman

Stepara’nın gerçek karşılığı, ihracına sebep olan ticari alacak hakkıdır.

Alacak hakkı nakit derecesinde likit hale getirildiği için, ayrıca bir nakit değer kullanılmasına gerek olmadan ticari alıcı finanse edilir.

Ödeme

Stepara yasalarla regüle edilmiş kurallara uygun, elektronik paradır.

Stepara kullanılan tüm işlemlerde alacaklı- borçlu sıfatını doğmadan ortadan kaldırır.

yüzde yüz karşılığı ile yasal stabil dijital paradır.

Yatırım

Stepara sistemi, her türlü menkul ve gayrimenkulün yanında hisse senedi alım satımına da uygun alt yapı sağlamaktadır.

Yeni mikro ihale servisleri yatırıma yeni bir bakış açısı getirmektedir.

Stepara e-para formatına dönüşmeden önce karpayı paylaşımı veya reeskont değerinden alınıp satılabilir.

Likit yatırım araçlarından elde edilen gelir, faiz değil kârdır.

  • Reeskont Servisi (Faktoring Şirketleri ve Bankalar aracılığı ile)
  • Karpayı Servisi (Katılım Bankaları aracılığı ile)
  • Mikro İhale Servisi (Estra Akıllı Sözleşmeleri ile)
  • Klon Sistem (Uluslararası veya çok sistemli kullanım iletişimi)
  • Ulusal paralarla uluslararası ticaret (dengelenmiş değerler aracılığı ile)

Teslim

Stepara ve Estra Algoritmaları ile işlemler tek yönlü değil çift yönlü hale getirilmiştir. Bu durum varlıkların azaltılmasını engelleyen algoritmik ek güvenlik sağlar. Gerçek hayatta uygulanabilen tüm ticari teknikler dijital ortamda da mümkün hale getirilmiştir.

Akıllı sözleşmeler, ödeme ve teslimi güvenli hale getirir.

Aracıya ihtiyaç yoktur.

Her türlü sertifikalı kıymet birbirleri ile değiştirilebilir.

Para kullanmadan ticaret yapılabilir.

Ulusal paralar ile uluslararası ticarete alt yapı sağlar.