Stepara İkame

Stepara (veya Garti) , bir çok finansal aracın, olumsuz yönlerinden arındırılmış faydalı yönlerini kendi bünyesinde barındırmaktadır. Yüzde yüz güvenceyle finansal araçları ikame eder. Para / e-Para Stepara paranın tasarruf özelliği hariç tüm özelliğini barındır. Stepara sürelidir ve süre sonunda kendiliğinden paraya dönüşür. Emisyonu kendiliğinden sona erer. Stepara, makro ekonomide fonlama…

daha fazlasını oku

Stepara Fonlama

Stepara Sisteminde tüm varlıkların mutlak karşılıkları vardır. Karşılıklar sistem payadaşlarının tabi olduğu kanunlarla düzenlenmiş ve yetkili otoritelerin denetimi altındadır. Aktif Fonlama Vadeli Mevduat VDMK Hazine Bonosu Devlet Tahvili Öz.Kesim Tahvil Nakit Yabancı Para ve benzerleri Pasif Fonlama Garanti Teminat Kefalet Sigorta Tekafül Kooperatif Kefaleti ve benzerleri

daha fazlasını oku

Stepara Fonksiyonları

Stepara Sisteminde paranın tasarruf fonksiyonu kaldırılmış, aynı anda finansman, ödeme, yatırım ve teslim fonksiyonları yüklenmiştir. Finansman Stepara’nın gerçek karşılığı, ihracına sebep olan ticari alacak hakkıdır. Alacak hakkı nakit derecesinde likit hale getirildiği için, ayrıca bir nakit değer kullanılmasına gerek olmadan ticari alıcı finanse edilir. Ödeme Stepara yasalarla regüle edilmiş kurallara…

daha fazlasını oku

Stepara Hukuki Altyapı

Stepara, kendisine özgü fonlama yöntemleri ile bilinen finansman yöntemlerinin tümünü aynı anda ikame eden yasal elektronik para formatında patentli süreli ticari dijital para ihraç, dolaşım ve geri ödeme yöntem ve sistemidir. Merkez Bankasının dijital para uygulamasına geçtiğinde bankaların kaydi para yerine de kullanabilcekleri bankacılık ürünüdür. Fikri ve Sınai Mülkiyet Vadeli…

daha fazlasını oku

Stepara Teknik Bilgiler

Amaç Ticari bir işin başarımı, üretim kapasitesi, üretilen ürünün pazarlanma kabiliyeti ve gerekli sermayenin teminine bağlıdır. Üretim altyapısı için gerekli olan sermaye, yatırım sermayesi olarak tanımlanırken ürünün üretime başlamasıyla satış sonrasındaki bedelinin tahsili için geçen sürede ihtiyaçları karşılamak için gerekli olan sermaye ise işletme sermayesi olarak tanımlanmaktadır. işletme sermayesine olan…

daha fazlasını oku