Stepara İkame

İkame

Stepara (veya Garti) , bir çok finansal aracın, olumsuz yönlerinden arındırılmış faydalı yönlerini kendi bünyesinde barındırmaktadır. Yüzde yüz güvenceyle finansal araçları ikame eder.

Para / e-Para

Stepara paranın tasarruf özelliği hariç tüm özelliğini barındır.

Stepara sürelidir ve süre sonunda kendiliğinden paraya dönüşür. Emisyonu kendiliğinden sona erer.

Stepara, makro ekonomide fonlama üzerinden otostabilizatör olarak kullanılabilir.

Stepara’nın hem fon karşılığı hem de alacak hakkı karşılığı vardır.

Stepara’yı Merkez Bankasının yanı sıra Bankalar, Elektronik Para Kuruluşları ve PTT de ihraç edebilir.

Stepara, yasal elektronik para formunda yasal ödeme aracıdır.

Stepara, Gerçek faktöring (reeskont) ve sukuk (karpayı) işlemleri ile yatırım aracıdır.

Stepara, para kullanmadan vadeli borçları tasfiye ederek finansman fonksiyonu vardır.

Stepara dijital paradır, kullanıldığı tüm işlemler takip edilebilir.

Stepara, Ulusal dijital para uygulamalarına geçildiğinde bankacılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlar.

Çek

Bankadaki paranın bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan yerlerde kağıt ortamında devrini sağladığından ödeme aracı olarak kabul edilir.
Günümüzde vadeli düzenlenmeye başlaması ile finansman aracı haline gelmiştir.
Bankalar sadece kısıtlı bir kısmının ödenmesinden sorumludur.

Çek yerine neden STEPARA? Çünkü;

STEPARA’nın tüm karşılığı fon hesabındadır.
STEPARA, mutlak ödeme aracı olarak borcu sona erdirir.
STEPARA’yı kullanan kişilerin ödeme yaptıkları kişilere karşı sorumlulukları yoktur.
STEPARA sahiplerinin tek muhatabı, fon hesabının bulunduğu bankadır.

Kredi Kartı

Para kullanmadan gayri nakdi kredi ile kısa vadeli finansman sağlar.
Ödeme süresi 0rtalama 20 gündür.
Hesap aylık kesilir.

Kredi Kartı Yerine neden STEPARA? Çünkü;

Stepara alt yapısını bankalar yanında elektronik para kuruluşları da kullanabilir.
Hesap kesim tarihi yoktur.
Sadece ticari işlerde ihraç edilir.
Ödeme tarihini ilk işlem tarafları süre sınırı olmaksızın istediği gibi belirler.
Stepara ile ödeme kabul edenler, hesaplarındaki Stepara’yı ödeme tarihinden önce kendi ödemelerinde de kullanabilirler.

Barter

Barter sistem üyelerinin kendi aralarında mal veya hizmetlerini para kullanmadan takas etmesidir.
Sisteme ürün verenler karşılığında aldıkları barter çekini sadece sistemden mal veya hizmet alarak kullanabilirler.

Barter yerine neden STAPARA? Çünkü;

Stepara sisteminde hem mallar hem de para aynı sistemde dolaşır.
Stepara ile mal satanlar, nakit tahsilat yaparlar.
Süresi dolduğunda Stepara kendiliğinden paraya döner.
Stepara sisteminde ürünler para ile değerlendirilmeden doğrudan takas edilebilir.

Murabaha

Yatırım kredisine alternatif faizsiz finansman yöntemidir.
Banka satıcı ile alıcı arasına girerek, malı satın alır ve alıcısına üzerine kar payı koyarak satar.
Kar payının cari faiz oranlarına eşit olduğu eleştirisi vardır.

Murabaha yerine neden STAPARA? Çünkü;

Bankanın satıcı ile alıcı arasına girmesine gerek yoktur.
Stepara finansmanında faiz yoktur.
Kâr payı, koşulları ve satıcının koşullarına bağlı olarak doğal olarak oluşur.

Tahvil

Kredi kurumları dışında, belirli bir faiz vaadiyle uzun vadeli borçlanma yapmak isteyen devlet veya ticari şirketler ihraç eder.
Piyasada el değiştirebilir. Cari değeri borçlunun mali durumuna (riskine) göre değişkenlik gösterir.

Tahvil yerine neden Stepara? Çünkü;

Ticaret şirketleri Stepara ile satıcı ile anlaştıkları değer üzerinden nakit kullanmadan faiz yüklenmeden mal alabilirler.
Devlet garanti fonlamasını kullanarak Stepara ile faiz ödemeden finansman ihtiyacını giderebilir.

Senet

Vadesinde ödenmesi borçlu tarafından taahhüt edilen, devredilebilir soyut borç ikrarıdır.
Mal veya nakit karşılığında düzenlenir.

Senet yerine neden STEPARA? Çünkü;

Stepara’nın muhatabı bankadır.
Vadesinde ödeneceği garantilidir.
Fiili karşılığı vardır.
Sadece mal karşılığı ihraç olunabilir.
İbrazına ve takibine gerek yoktur.

Temlik

Temlik edenin alacağını, borçlu olduğu kişiye yazılı olarak devretmesidir.
İlk borçlu, son alacaklıya ödeme yaptığında, temlik edenin alacak ve borçluluk sıfatı sona erer.

Temlik yerine neden STEPARA? Çünkü;

Stepara ile alacak hakkı devredildiği anda borçluluk sona erer.
Ayrıca devir sözleşmesi yapılmasına gerek yoktur.
Alacaklı olunan kişinin izni gerekmez.
Vadesinde ödeneceği garantidir.

Poliçe

Temlik işleminin kambiyo senedi halidir.
Muhatabı ilk borçludur.
Ciro ile el değiştirebilir.
İlk borçlu ödemeyi yaptığında tüm cirantalar borçtan kurtulur.

Poliçe yerine neden STEPARA? Çünkü;

Muhatabı, fon hesabı (banka)dır.
Vadesinde ödeneceği garantilidir.
Stepara devredildiği anda borcu sona erdirir.
İstenildiği kadar bölünebilir.