Stepara Hukuki Altyapı

Hukuki Altyapı

Stepara, kendisine özgü fonlama yöntemleri ile bilinen finansman yöntemlerinin tümünü aynı anda ikame eden yasal elektronik para formatında patentli süreli ticari dijital para ihraç, dolaşım ve geri ödeme yöntem ve sistemidir.

Merkez Bankasının dijital para uygulamasına geçtiğinde bankaların kaydi para yerine de kullanabilcekleri bankacılık ürünüdür.

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Vadeli Ticari Alacak Hakkına Dayalı Sertifikalı Ticari Elektronik Para İhraç, Dolaşım Ve Geri Ödeme Yöntemi Ve Sistemi (STEPARA)

TMPK 01.11.2018 – 2018/16364
Resmi Patent Bülteni: 22.04.2019 – 2019/04- s. 1387-1388
PCT Başvuru 24.10.2019 – PCT/TR2019/050895
WIPO Yayın 07.05.2020 – WO/2020/091713

Uygulamaların fikri ve sistemin üzerinde işlediği finansal teknolojinin sınai mülkiyet hakları münhasıran
Doç. Dr. Memduh ASLAN’a aittir.

Regülasyon Uyumu

Stepara Ticari alacak hakkını elektronik para formatında likidite eden yeni bir yöntemdir.

STEPARA ve ESTRA Sistemlerinin hukuki tasarımı kamu düzeni ve ilgili her türlü düzenleyici mevzuat dikkate alınarak tamamlanmıştır.

Bu bağlamda STEPARA,

 • Elektronik Para,
 • Bankacılık,
 • Açık Bankacılık Servisi,
 • Lisanslı Depoculuk,
 • Umumi Mağazalar
 • Sermaye Piyasası mevzuatı ile
 • Türk Borçlar Kanunu,
 • Türk Ticaret Kanunu,
 • Elektronik İmza Kanunu,
 • Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
 • Vergi Usul Kanunu,
 • Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun,
 • Sosyal Güvenlik Kanunu,
 • İcra İflas Kanunu gibi genel ve tüm özel kanuni düzenlemelere ve
 • 2009/110 EC sayılı AB direktifi ile uyumludur.

Hukuki Nitelikler

STEPARA, Sertifikalı Ticari Elektronik Para’nın kısaltmasıdır.

 • Çift gerçek karşılığı vardır (fon karşılığı, alacak hakkı karşılığı)
 • Sanal/Kripto para değildir, yasal normlarda tasarlanmıştır
 • Yasal Elektronik paradır
 • Dijital paradır, emisyonu sınırlıdır, tüm harketleri izlenebilir
 • Ödeme Aracıdır: Borcu kesin olarak sona erdirir
 • Finansman aracıdır: Nakit kaynak kullanımına ihtiyaç duymaz
 • Yatırım Aracıdır: Gelir getirme özelliği vardır
 • Sürelidir: Uzun süreli tasarruf edilemez, kendiliğinden stabil elektronik paraya dönüşür
 • Haczedilebilir hukuki dayanaklı mal varlığıdır
 • Çift taraflı işlem özelliği ile sadece başka varlık karşılığı cüzdandan çıkabilir, çalınamaya karşı fiziksel korumalıdır

Faizsiz Finans Standartlarına Uyumluluk

Stepara temel olarak ticari işleme dayalı olduğundan muarabaha ile benzerlik gösterir. Stepara kar payı servis algoritmaları kar payını sadece satıcının belirlemesine olanak vererek yapay kar payı oluşumunu engeller. Bankanın taraflar arasına zincirleme hukuki işlemlerle (alım-satım) girmesine gerek kalmaz. Yatırımcısına mevcut uygulamalara nazaran yüksek kar payı sağlar.
Sukukun

 • Faizsizlik,
 • Risksizlik,
 • Belirlilik koşullarını sağlar.
 • Helâl koşulu kolayca denetlenebilmektedir. (Algoritma düzeni Helal Akreditasyon Kurumu için API barındırır)

Çözümler, Sukukun Murabaha (stepara, garti, eximpara), Muşaraka (koopara) , İstisna (e-m2) , İcara (e-m2, tourcoin) ve karz-ı hasen uyumludur. Tekafül uygulamalarına uygundur.

Ön Aşama Hedef Kullanıcı

İlk hedef kitlesi çek keşide eden tacirler.
Yaklaşık 550.000 tacir yılda ortalama 21.000.000 adet çek keşide ediyor.
Her bir çekin ortalama nominal bedeli 47.000 TL
Keşide edilen çeklerin ortalama vadesi 90 gün.
Çeklerin ilk ibrazında ödenme oranı %98.
Sisteme alınan her bir çek için yaklaşık olarak (bölünme, ciro) 10 defa işlem görebileceği değerlendirilmektedir.
Yıllık 210.000.000 adet transfer gerçekleşebileceği ve
ilk iki yılda potansiyelin %10’una ulaşılabilceği öngörülmektedir.