Stepara Fonlama

Fonlama

Stepara Sisteminde tüm varlıkların mutlak karşılıkları vardır. Karşılıklar sistem payadaşlarının tabi olduğu kanunlarla düzenlenmiş ve yetkili otoritelerin denetimi altındadır.

Aktif Fonlama

 • Vadeli Mevduat
 • VDMK
 • Hazine Bonosu
 • Devlet Tahvili
 • Öz.Kesim Tahvil
 • Nakit
 • Yabancı Para
 • ve benzerleri

Pasif Fonlama

 • Garanti
 • Teminat
 • Kefalet
 • Sigorta
 • Tekafül
 • Kooperatif Kefaleti
 • ve benzerleri