Blog

İletişim Formu Açık Rıza Metni

Açık Rıza Metni Memduh ASLAN Açık Rıza Talebi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz olarak Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı sıfatınız nedeniyle Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (sözleşmenin kurulması için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) halleri haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında…

daha fazlasını oku

İletişim Formu Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Memduh ASLAN tarafından hazırlanmıştır. e-posta kullanılarak İletişim Formu ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi amacıyla E- Posta Adresi, Ad-Soyad, Telefon no, kayıt edilmekte ve…

daha fazlasını oku

Mukayese

Kriter Kripto TCMB Dijital Elektronik Kaydi İtibari GFT STEPARA Ayırtedici Numarataj Var Var Yok Yok Var Yok Var Yasal Tanımlama Yok Henüz yok Var Var Var Yok Var Yasal Dayanak Yok 6493 6493 5411 1211 6098 6493 Karşılığı Yok Yok Var Kısmen Yok Var Var Dayanak Suç Gelirleri Ulusal Katma…

daha fazlasını oku

Akıllı Sözleşmeler

Arz Trampası Sistem kullanıcısı cüzdanındaki başkasına devretme niyetini ve koşullarını açıklayan arz,’ın özelliği;sadece tanımlanmış kişilerce kabulüne izin veren kapalı arzilgi gösterebilecek herkesin kabulüne izin veren açık arzfarklı kişi veya gruplara farklı koşullarda kabulüne izin veren karma arzişlem adımlarından oluşmaktadır. Talep Trampası İhtiyaç olunan elektronik sertifikayı devir alma niyetini ve koşullarını…

daha fazlasını oku

Estra Sistem Özellikleri

Elektronik ortamda mülkiyet hakkını koruyan, elektronik ticaret ve işlemlerde mülkiyet hakkının devrini sağlayan ve zilyetlik devir garantisini oluşturan patentli yeni nesil ticaret alt yapısıdır. Her türlü elektronik sertifikayı eş zamanlı olarak birbiri ile değiştirir. Akıllı sözleşmeler, işlem koşulları gerçekleştiği anda trampayı kendiliğinden tamamlar. Elektronik sertifikasyonun özelliği sisteme dahil olan tüm…

daha fazlasını oku

Estra Hukuki Altyapı

Fikri ve Sınai Mülkiyet Elektronik Sertifika Trampa Yöntemi ve Sistemi (ESTRA)TMPK 22.05.2019- 2019/07799Resmi Patent Bülteni 22.07.2019 – 2009/07 s. 2725PCT Başvuru 22.05.2020 – PCT/TR2020/050445WIPO Yayın 26.11.2020 – WO/2020/091713ABD Patent Ofisi Başvurusu 15.11.2021- 17611198 App.N.TPMK Patent Belgesi 21.01.2022- 2022/1 s.388 (Resmi Patent Bülteni) Uygulamaların fikri ve sistemin üzerinde işlediği finansal teknolojinin…

daha fazlasını oku

e-m2

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 61 ve 61/A maddelerinde yer alan Kira Sertifikaları ve Gayrimenkul Sertifikaları birlikte kullanılarak geliştirilmiş uzun vadeli güvenli yeni nesil sermaye piyasası aracıdır. Önceki Uygulama Sonuçları TOKİ Park Mavera III Projesi Gayrimenkul Sertifikası kullanılan tek projedir.126.400 m2’lik projenin 33.703 m2’si (%26,6) Halka arz edilmiştir.Arz fiyatı, rayiç…

daha fazlasını oku

e-Umaş

Umumi Mağazalar 2699 sayılı Umumi Mağazalar Kanununda tanımlanmıştır. Yasal güvenli saklama noktasıdır. Türkiye’deki tek uygulaması Umumi Mağazalar Türk A. Ş.’dir. (UMAT) Diğer depo uygulamaları emanet işlemleri yapmaktadır. Umumi mağazalar Türk Ticaret Kanununun 832 vd maddeleri gereğince makbuz senedi düzenleyebilmektedirler. Makbuz senetleri teminat olarak (varant) kullanılabilmektedir. Dijital uygulaması yoktur. Tarım ürünlerini…

daha fazlasını oku

e-Lidaş

5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında mevcut Lisanslı Depoculuk uygulamlarının daha etkin şekilde uygulanmasını ve mevcut sorunların giderilmesini sağlamak üzere tasarlanmış ürün senedi hükmünde ticari piyasa aracıdır. Mevcut Durum Elektronik ürün senetleri, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu gereğince lisanslı depolar ürün senetlerini elektronik ortamda da düzenleyebilmektedirler….

daha fazlasını oku

TourCoin

Turizm bölgelerinde yerel kalkınma ve döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı için tasarlanmıştır. Stepara ve Ürün senedi karma uygulamasıdır. Para, finans ve ticari piyasa aracıdır.

daha fazlasını oku